Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте напрям розвитку законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. I. Выполнение контрольной работы
  3. I. Выполнение контрольной работы
  4. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  5. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  6. II. Контрольная работа « Дифференцирование функции ».
  7. II. Методические указания к выполнению контрольной работы
  8. II. Организация выполнения контрольной работы
  9. II. Практические задания для контрольной работы
  10. III Этап. Контрольный срез.

Контроль як важлива функція держави і органів виконавчої влади здійснюється в тісному зв'язку з іншими управлінськими функціями і повинен мати чітке правове регулювання. Значний інтерес до контролю викликаний тим, що останнім часом на всіх рівнях державної влади спостерігаються зниження виконавчої дисципліни, нехтування вимогами законодавства і навіть прямі порушення закону.

Хоча контролювати сьогодні в Україні хочуть все і всіх - окрім себе, але ж зрозуміло, що перехід від майже безконтрольності з боку держави до тотального контролю зовсім не поліпшить справи, а лише підсилить негативне відношення до контролю.

Державний контроль у сфері виконавчої влади і його законодавче регулювання не можна розглядати відокремлено від контролю, що його здійснюють інші органи державної влади щодо виконавчої влади. А тому слід враховувати, що державний контроль у сфері виконавчої влади має, умовно кажучи, "зовнішній" і "внутрішній" характер.

Здійснення зовнішнього контролю забезпечується за допомогою таких видів державного контролю, як парламентський контроль, контроль органів судової влади, а також прокурорський нагляд.

Здійснення парламентського контролю закріплено положеннями Конституції України, яка передбачає створення відповідних структур і їх законодавчу регламентацію. Це Рахункова палата, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини і можливість створення постійних і тимчасових контрольних комісій для перевірок із питань, які вимагають допоміжних контрольних дій.

Діяльність органів парламентського контролю регламентована відповідними законодавчими актами. Проте вони повинні бути доповнені чіткішим процедурним механізмом проведення контролю і визначеністю його в повній відповідності з контрольними повноваженнями парламенту щодо органів виконавчої влади.

Контроль, який здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, грає важливу роль, допомагає вирішити проблеми між громадянами і органами державної влади. Проте всі механізми такого контролю повинні бути детально виписані, щоб громадянин міг знати де, куди і як він може звернутися за захистом своїх прав, і це не повинно бути пов'язано з складнощами територіального характеру, які витікають з існуючої законодавчої бази з цих питань.

Судовий контроль за сферою виконавчої влади повинні здійснювати спеціальні адміністративні суди, діяльність яких може регулюватися законом.

Внутрішній контроль здійснюється самими органами виконавчої влади і зіграє важливу роль в зміцненні законності виконавської дисципліни, підвищенні рівня організованості і порядку у сфері державного управління.

Основними об'єктами такого контролю слід вважати діяльність органів виконавчої влади щодо забезпечення:

- реалізації прав і свобод громадян;

- надання управлінських послуг органами виконавчої влади, їх посадовцями;

- відповідності фактичної діяльності органів виконавчої влади нормативне певному об'єму їх повноважень;

- дотримання в діяльності згаданих органів вимог норм чинного законодавства.

Контроль в виконавчій "вертикалі" не може зводитися лише до перевірки виконання результату як такого, а повинен враховуватися і якість виконання, своєчасне виявлення проблем і концентрація зусиль на коригування ситуації, застосування заходів щодо забезпечення виконання завдань. Особлива увага до контролю у сфері виконавчої влади обумовлена характером діяльності її органів і посадовців, потребою в постійному зворотному зв'язку за динамікою розвитку суспільного відношення в різних сферах і контролі поведінки учасників цих відносин.

Направляючи механізм виконавчої влади на організацію управління суспільними справами, держава може звернути особливу увагу на забезпечення органами виконавчої влади надання громадянам необхідних управлінських послуг і здійснення контролю за захистом їх прав і свобод.

В процесі реформування законодавства з питань контролю у сфері виконавчої влади, значної уваги вимагають органи спеціалізованого контролю, які діють в системах міністерств, державних комітетах і інших органах виконавчої влади. Такими органами спеціалізованого контролю в основному є "відомчі" інспекції. Вони діють в основному при центральних органах виконавчої влади, але мають різний правовий статус, назву і круг повноважень.

Все це закріпити в спеціальному законодавчому акті про контрольні інспекції, які знаходяться в підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади (орієнтовна назва: Закон "Про контрольні інспекції в органах виконавчої влади").

Законодавчий акт про державний контроль з орієнтовною назвою: Закон України "Про державний контроль у сфері виконавчої влади."

Керуючись таким підходом, слід включити до структури вказаного акту: загальні основи державного контролю; основні принципи здійснення державного контролю; систему і види державного контролю; форми і методи державного контролю; основи координації діяльності органів державного контролю; кадрове забезпечення органів державного контролю; процедури виконання контрольних функцій.
Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 40 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | <== 14 ==> | 15 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав