Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Адміністративна юстиція як форма судового контролю за виконавчою владою

Читайте также:
  1. Cущность и общественное значение средств массовой информации
  2. E. DP –пакет форматы
  3. I ПОДХОД. Неизмеряемость информации в быту (информация как новизна)
  4. I. Бухгалтерский Баланс. Форма № 1.
  5. I. Исследование свойств форматов сжатия графических данных
  6. I. Составление паспорта на информатора
  7. II. Этапы сбора и анализа информации в стратегическом менеджменте
  8. II. Яңа белем һәм күнекмәләрне формалаштыру этабы
  9. III. Материалы для подготовки и проведения занятия (тексты, информационная справка о методах, реализуемых на занятии)
  10. III. Учебная информация для использования на занятии.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Впровадження адміністративної юстиціїв Україні є доцільним також з наступних міркувань:

а) адміністративна юстиція в демократичній, правовій державі втілює собою механізм захисту від незаконного втручання органів державної влади, їх посадовців в особисті справи громадян;

б) необхідність розподілу юрисдикційної праці судів виплаває із статей 125 і 127 Конституції України, які передбачають створення спеціалізованих судів;

в) розділ 31-й Цивільного процесуального кодексу України, який регулює проведення у сфері судового захисту прав громадян, містить норми, які по своєму змісту є адміністративно-процесуальними.

Щодо рішення проблеми впровадження адміністративної юстиції пропонується поступове створення адміністративних судів районної ланки.

Враховуючи складну економічну ситуацію в країні, мало коштів, які можна було б виділити з державного бюджету на створення адміністративних судів низової ланки, на першому етапі, створенавнутрішня спеціалізація загальних судів, виділено на рівні місцевих судів адміністративних суддів, на рівні апеляційної судової інстанції судових колегій з адміністративних справ, на рівні касаційної інстанції вищих адміністративних судів.

На другому етапі ввести зовнішню спеціалізацію судів, створення адміністративних судів на всіх рівнях. Доцільно почати цю роботу з правового забезпечення організації діяльності цих органів, ухвалення відповідного розділу Закону України "Про судовий устрій".

Але справи про притягнення до відповідальності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, їх посадовців, а також об'єднань громадян, необхідно віднести до юрисдикції адміністративних судів,які діятимуть з урахуванням норм кодексу адміністративного судочинстваі Кодексу законів про адміністративні правопорушення.

У кодексі адміністративного судочинстванеобхідно передбачити провадження в таких справах:

1) про відновлення прав громадян і інших суб'єктів адміністративно-правових відносин;

2) про відшкодування шкоди заподіяного органами адміністративної юрисдикції, дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду;

3) про суперечки щодо розмежування компетенції між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування;

4) про притягнення до відповідальності об'єднань громадян;

5) про відміну реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності об'єднань громадян і інших організацій і установ, реєстрація яких здійснюється місцевою держадміністрацією або виконкомом ради;

6) про адміністративну провину посадовців, які пов'язані з порушенням прав і свобод громадян.

30. Напрями правового забезпечення Адміністративного оскарження (позасудового захисту прав і свобод громадян)

Конституція України закріпила право громадян на судовий захист своїх і свобод. Реалізація цього права зараз пов'язана з певною складністю, рішення яких може затягнутися на роки, а, окрім того, і сам процес реалізації судового захисту прав і свобод громадян не такої вже і простий.

В той же час розгляд звернень громадян вищими у порядку підлеглості органами виконавчої влади або посадовцями дозволяє швидко виправити допущену помилку без судового проведення.

Конституція України і Закон України "Про звернення громадян" і деякі інші правові акти служить правовою основою впровадження механізму адміністративного оскарженнярішень, дій і бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, засобів масової інформації, посадовця у порядку підлеглості вищестоящомуоргану або посадовцю.

Оскарження адміністративного рішення громадянином подається у порядку підлеглості вищестоящому органу або посадовій особі.

Процедура такого розгляду повинна бути впорядкована в Адміністративно-процедурному (процедуральному) кодексі України. При цьому орган, який розглядає скаргу, може чітко дотримуватися таких процесуальних основ, як:

своєчасно і об'єктивно розглядати їх скарги;

перевіряти факти;

ухвалювати рішення відповідно чинного законодавства;

забезпечувати їх виконання;

повідомляти громадян про час розгляду заяв і його розгляду.

Організація контролюза надходженням і реєстрації заяв громадян може здійснюватися відповідно інструкції діловодства центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також Порядком (Регламентом) роботи відповідного органу.

У нормативному акті може бути визначений хто (які органи), в які терміни проводять вибірковий, поточний контроль і одержують необхідну інформацію про стан розгляду звернень громадян відповідними адміністративним органами і посадовцями, а також здійснювати контроль за дотриманням законності при їх розгляді.

Оскільки найбільша кількість скарг громадян відноситься до сфер охорони здоров'я, соціального захисту, управління державним майном, охорона навколишніх середовищ, податкової і митної служби і т.п., доцільнеу порядку державно-правового експериментустворити в системах органів виконавчої влади цих сфер окремі спеціальні підрозділи по розгляду скарггромадян, які повинні розглядати і вирішувати справи щодо скарг громадян в порядку, наближеному до судового провадження (так звана адміністративна "квазіюстиція").

Це вимагає ухвалення спеціального Закону орієнтованою назвою "Про порядок розгляду скарг громадян органами виконавчої влади",в якому необхідно закріпити компетенцію цих органів, основи їх взаємин з іншими органами виконавчої влади і т.п.. Процедурні питаннядіяльності органів "квазісудової" юстиції повинні бути врегульовані адміністративно-процедурним (процедуральним) кодексом України.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-30; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | <== 15 ==> |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав