Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проблема історичного походження вікових періодів.

Читайте также:
  1. А) Проблема смертной казни
  2. Автотранспорт как экологическая проблема
  3. Алкоголизм как социально-педагогическая проблема
  4. Анатомо-физиологические и психологические предпосылки перехода к подростковому возросту. Проблема кризиса подросткового возраста.
  5. Антропогенез. Проблема прародины человека, древа антропогенеза.
  6. Антропологическая проблема в русской философии
  7. Асинхронные параллельные потоки. Проблематика разработки многопоточных приложений.
  8. Безнадзорность как социально-педагогическая проблема.
  9. БЕЛКИ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА. ПРОБЛЕМА БЕЛКОВОГО ДЕФИЦИТА НА ЗЕМЛЕ
  10. Билет 30. Проблема сознания в философии; диалектико-материалистический подход к ее решению. Сознание и язык.

Л. С. Виготський, критикував розуміння «вічно дитячого» і висунув натомість цього положення «історично дитяче». Хід психічного розвитку не підпорядковується вічнім законам природи і дозрівання організму, тому не можна говорити про дитинство «взагалі». Історія дитинства як культурно-історичного феномена співвідноситься з історією суспільства.

Ельконін продемонстрував історичний характер дитинства та історичне походження його окремий періодів на прикладі одного з дитячих вікових періодів. Період гри «зрушує» період оволодіння знаряддями праці вгору, в наступний хронологічній вік. Коли виникає новий період, стадії вікового розвитку, що знаходяться внизу, також не залишаються незмінними.

Виходячи зі схеми, наміченої Д, Б. Ельконіним, сучасний дослідник В. Т. Кудрявцев показує історичний розвиток дитинства і виділяє три історичні типи дитинства:

1. Квазідитинство - на ранніх етапах людської історії, коли дитяче співтовариство не виділене, а безпосередньо включене в спільну з дорослими трудову діяльність та ритуальну практику (первісне дитинство);

2. Нерозвинене дитинство - світ дитинства виділений, и перед дітьми виникає нове соціальне завдання - інтеграція в доросле спільнота. Рольова гра бере на себе функцію подолання розриву між поколіннями, виступаючи як спосіб моделювання смислових підстав діяльності дорослих. Соціалізація відбувається в міру засвоєння дитиною строго окреслених, готових смислів діяльності. Приклад - дитинство в Середні віки й у Новий час.

3. Розвинутого дитинства (В. В. Давидов) - складається тоді, коли смисл і мотиви діяльності дорослих неочевидні самі по собі (сучасне дитинство). Образ дорослості, на який орієнтується дитина, - принципово неповний, незавершений, і дитина повинна вільно і творчо «самовизначитися в культурі». Сучасне «розвинене» дитинство передбачає творче засвоєння культури як відкритої багатовимірної системи. Продуктивний, творчий характер психічного розвитку сучасної дитини реалізується вже на ранніх етапах у вигляді феноменів дитячої субкультури, «уміння ставити проблеми», «почуття комічного», «комунікативної ініціативності» і т.д.

В. Т. Кудрявцев пропонуючи нову лінію досліджень дитинства, поклав в основу принципову ідею про те, що дитинство - це не тільки історичний продукт, похідній від суспільного розвитку, а й «джерело саморозвитку родової культури, її генератор». Спираючись на ідеї І. А. Ільїна, П. А. Флоренського, М. М. Бахтіна, В. Б. Шкловського та ін, він формулює нове розуміння культури як сукупного творчого досвіду, як універсуму кристалізованих творчих можливостей людей. При такому її розумінні привласнення як механізм психічного розвитку виходить за рамки репродукції (відтворення) ідеальних зразків, а передача досвіду між поколіннями обов'язково передбачає креативність, розвиток суб'єкта, подолання обмежень, «проблематизацію» зразків.

 
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 21 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав