Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Альтернативні періодизації психічного розвитку людини

Читайте также:
  1. Cучасні моделі розвитку підприємства: їх суть та характеристика
  2. Актуальні проблемизлочинів проти здоров’я. Загальна характеристика й види. Здоров’я людини як безпосередній об’єкт посягання.
  3. Безумовні вроджені рефлекси та їх значення в розвитку новонародженої дитини.
  4. Бідність і поляризація в глобальних умовах розвитку.
  5. Біохімічна роль води в життєдіяльності людини.Джерела надходження
  6. В) сутність права – в його можливості забезпечення верховенства прав та свобод людини та реалізації загальносоціальних функцій.
  7. Взаємодія суспільства та природи в їх історичному розвитку
  8. Визначте досягнення і прорахунки в науково технічному розвитку України в перше десятиріччя після проголошення незалежності України.
  9. Визначте напрям розвитку законодавства про державний контроль у сфері виконавчої влади
Назва періоду Тривалість
за Г.Крайг за А.Реаном
1. Пренатальний період від зачаття до народження від зачаття до народження
2. Немовлячий період від народження до 2 років від народження до 2 років
3. Раннє дитинство 2 - 6 років 2 - 6 років
4. Середнє дитинство 6 - 12 років 6 - 11 років
5. Підлітковий та юнацький вік 12 - 20 років 11 - 19 років
6. Ранній дорослий період 20 - 40 років 19 - 40 років
7. Середній дорослий період 40 - 60 років 40 - 60 років
8. Пізній дорослий період 60 років - до смерті 60... 75... років

В останні роки отримала подальший теоретичне та експериментальне вивчення ідея криз у психічному розвитку. Новоутворення критичних періодів були проаналізовані Л. І. Бершедовою як форми психологічної готовності до переходу на новий етап вікового розвитку. У роботах К. М. Поліванової показано, що в онтогенетичному розвитку в критичні вікові періоди відбувається взаємоперехід реальної та ідеальної форм, розкритий складний внутрішній механізм цього взаємодії.

Звертається увага на те, що в полі зору психологів мають потрапити не тільки новоутворення віку, а й «зникнення» (ознаки нормальної вікової інволюції); вікова динаміка повинна розглядатися не тільки з точки зору дорослого (з позиції досягнутого дитиною відповідності культурної нормі віку та психофізіологічної нормі дозрівання), а й з урахуванням дитячих критеріїв «самовідчуття».

Все частіше сучасні психологи звертають увагу на нові тенденції суспільного життя в постіндустріальну інформаційну епоху. Кінець XX - початок XXI в. характеризується розмиванням стійких вікових орієнтирів і кордонів традиційних періодів життя. Події все більш індивідуалізуються в часі і просторі, варіюють в досить широкому діапазоні і час вступу до школи, та студентська пора, і початок роботи за фахом, а також вступ у шлюб, народження ранніх і пізніх дітей та ін Категорії «ідея віку», «культурний вік», на думку К. Н. Поліванової, поки що зберігають своє значення як інструмент ставлення до людини, визначення його місця в суспільстві, пред'явлення йому якихось очікувань і вимог, проте сучасна ситуація видається перехідною до невизначеності індивідуального розвитку.

 

Питання для самоперевірки

1. Сформулюйте гіпотезу Д. Б. Ельконіна про історичне походження та природу дитинства.

2. Назвіть три історичні типи дитинства, виділені Кудрявцевим.

3. Визначте поняття «психологічний вік».

4. Які показники характеризують кожен психологічний вік?

5. В чому сутність гіпотези періодичності в психічному розвитку дитини, сформульованої Д. Б. Ельконіним?

6. Назвіть напрямки сучасних досліджень проблеми періодизації життя людини.
Дата добавления: 2015-04-20; просмотров: 60 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | <== 6 ==> | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав