Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальнодержавні фонди цільового призначення

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Бюджет ЄС, його призначення і особливості. Організація бюджетного процесу. Бюджетна стратегія. Що необхідно вирішити Україні в цій царині для майбутнього вступу до ЄС?
  3. Види шрифтів за призначенням
  4. Вимоги до осіб, які призначаються на посади прокурорів і слідчих. Порядок призначення прокурорів на посади
  5. Глава уряду, порядок його призначення, правове становище і роль.
  6. Документ та його ознаки. Призначення і класифікація сучасних ділових паперів.
  7. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
  8. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку
  9. Етапи програмно-цільового методу
  10. Етапи програмно-цільового методу

Цільові фонди держави являють собою сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні центральних або місцевих органів влади і мають цільове призначення. Вони є важливою ланкою фінансової системи. Порядок їх формування і використання регламентується фінансовим правом (законодавчими і нормативними документами).

Цільові фонди є одним з методів перерозподілу національного доходу державою на користь певних груп населення. При цьому їх дохідною базою є господарська діяльність підприємств і організацій усіх форм власності, а також населення. Держава мобілізує частину доходів підприємств і населення для фінансування визначених заходів.

За допомогою цільових фондів можливо:

1) здійснювати вплив на процес виробництва шляхом фінансування, субсидування, кредитування вітчизняних підприємств (фонди економічного характеру);

2) забезпечувати природоохоронні заходи, фінансуючи їх за рахунок спеціально визначених джерел і штрафів за забруднення навколишнього природного середовища (Фонд охорони навколишнього природного середовища);

3) надавати соціальні послуги населенню шляхом виплати грошової допомоги, пенсій, субсидування і фінансування соціальної інфраструктури в цілому (сюди відносяться усі фонди соціальної спрямованості);

4) надавати позики (у випадку наявності активного сальдо, тобто якщо доходи перевищують витрати).

Цільові фонди з'явилися задовго до виникнення єдиного централізованого грошового фонду держави – бюджету – у вигляді спеціальних фондів і особливих рахунків. З розширенням діяльності держава потребувала додаткових витрат. Кошти для їх покриття акумулювалися в особливих фондах і були призначені для спеціальних цілей. Такі фонди носили, як правило, тимчасовий характер. З виконанням державою намічених заходів і припиненням їх фінансування вони припиняли своє існування. У зв'язку з цим кількість спеціальних фондів постійно змінювалася: одні виникали, інші анулювалися. Але в цілому спостерігалася тенденція до збільшення кількості й обсягу фондів.

Множинність спеціальних фондів створювала певні фінансові незручності (в одних фондах спостерігалася недостача коштів, в інші – надлишок) і вимагала додаткових витрат на управління ними.

Зі зміцненням централізованої держави почався період уніфікації фондів. На базі об'єднання різних фондів був створений державний бюджет, який після розгляду й затвердження його урядом став законом, обов'язковим до виконання. У сучасних умовах знов підвищується значення цільових фондів.

Цільові фонди створюються двома шляхами.

Один шлях – це виділення з бюджету певних витрат, що мають особливо важливе значення, а другий – формування цільового фонду з власними джерелами доходів. Зазвичай у назві фонду зазначена мета витрачання коштів. Так, у багатьох країнах був створений фонд соціального страхування, призначений для соціальної підтримки певних груп населення.

Інші фонди з'являються у зв'язку з виникненням нових, раніше не відомих витрат, що заслуговують особливої уваги з боку суспільства. У цьому випадку за пропозицією уряду законодавчий орган (в Україні – Верховна Рада) приймає спеціальне рішення про утворення даного цільового (спеціального) фонду. Так виникли в ряді країн економічні спеціальні фонди (в Україні – Фонд Чорнобилю). МАТЕРІАЛЬНИМ ДЖЕРЕЛОМ цільових фондів є НД.

Зазвичай мобілізація коштів при формуванні фондів здійснюється за рахунок:

1) спеціальних податків і зборів, установлених законодавчою владою (це основне джерело);

2) коштів з бюджету (значна кількість фондів формується за рахунок коштів центрального або місцевих бюджетів);

Кошти бюджетів надходять у вигляді безоплатних субсидій або певних відрахувань від податкових надходжень.

3) позик (доходами цільових фондів можуть виступати і запозичені кошти);

4) добровільних пожертвувань.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав