Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Написання цифр та символів

Читайте также:
  1. VІ.Теми для написання рефератів
  2. Дослідження циклічних алгоритмів для формування та виводу на екран ASCII кодованих символів.Теоретичні відомості
  3. Етикет — це мова символів.
  4. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  5. ІІ. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  6. Методичні рекомендації та завдання до написання курсових робіт
  7. НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  8. Написання тексту курсової роботи
  9. Написання тексту та його редагування
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Числа при одиницях величин та одиницях обліку, їхні назви й позначення. Числа при одиницях величин та одиницях обліку слід подавати цифрами. Коли однозначні числа не при одиницях фізичних величин стоять у непрямих відмінках або коли з кількісного числівника починається речення, рекомендується буквенна форма чисел, насамперед: «Подати на розгляд до п’яти документів обсягом 18 с. кожен», «Використовується 10 документів». Числа до десяти рекомендується в текстах писати словами, а після десяти – цифрами: шість комп’ютерів. 98 працівників.

У разі зазначення інтервалу числових значень фізичної величини й при перелікові числових значень, виражених однією й тією самою одиницею фізичної величини, позначення одиниці наводять лише після останньої цифри, наприклад: від 1000 до 1800 др. зн.; 10…100 ос.; 3,0, 2,0 і 1,5 мм.

Ступінь точності цифрових значень величин, що наводяться в тексті, має забезпечувати найбільшу їх інформативність; при цьому треба, щоб у ряду однотипних даних ступінь точності (кількість цифр після коми) був однаковим, наприклад: «…аркуш розміром 21,0х29,7 см».

Позначення одиниць слід указувати після числових величин і розміщувати в рядок із ними (не переносити на наступний рядок). Між останньою цифровою числа й позначення одиниці слід залишати нерозривний пробіл (2014 р.)

Багатозначні числа розбиваються на класи по три цифри справа наліво і віокремлюються одна від одної проміжком в один знак. Чотиризначні числа не поділяються на класи. Наприклад: 20 543; 2014.

Не розбивають на групи цифри в числах, що позначають номер (після знака номера, наприклад: № 48571), у марках машин, механізмів, у позначеннях нормативних документів (ISO 15022-2:1999).

Цифри, як арабські, так і римські, відокремлюються від слів проміжком. Винятком є букви, що входять до складу словесно-цифрових позначень, які пишуться разом або через дефіс. Наприклад: корпус 9б, до справи 12-Б.

Порядкові числівники, що позначаються римськими цифрами, пишуться через дефіс. Наприклад: 1-ий примірник; 2-а сторінка, 3-тє видання.

Якщо записаний цілий ряд порядкових числівників, то відмінкове закінчення ставлять тільки після останньої цифри. Наприклад: 1, 2 і 3-й томи.

Порядкові числівники, що позначаються римськими цифрами, пишуться без відмінкових закінчень. Наприклад: ІІ рівень; І відділ.

Складні прикметники, першою частиною яких є числівник, що позначаються цифрою, пишуть без відмінкових закінчень через дефіс. Наприклад: 2-ступеневий;
5-рівнева.

Десяткові дроби, як і цілі числа, поділяють нерозривними пробілами на групи по три знаки в кожній, але після коми в зворотному напрямі порівняно з цілими, наприклад: 27, 928 144; 6, 845 23; 12, 942 3.

Прості дроби пишуться через скісну риску в одну лінію. Проміжок між чисельником і знаменником не залишають. Наприклад: 4/5; 2/9; 1/2. У змішаних дробах ціле число відділяють від дробової частини інтервалом в один знак. Наприклад: 2 3/4.

Римські цифри від слів відокремлюють проміжком. Наприклад: ХХ століття.

Знаки «номер» (№); «параграф» (§); «градус» (°) відокремлюють від цифри інтервалом: № 15; § 12; 90 °.


 

5. Документація з кадрово-контрактних питань:

- автобіографія;

- резюме;

- заява;

- характеристика;

- рекомендаційний лист;

- трудовий договір;

- контракт;

- трудова угода.

 

Автобіографія - це документ з незначним рівнем стандартизації, у якому особа повідомляє основні факти своєї біографії, є обов'язковою складовою особової справи працівника.

Реквізити:

1. Назва виду документа (Автобіографія пишеться посередині рядка, трохи нижче за верхній берег).

2. Текст, у якому зазначають:

· прізвище, Ім'я, по батькові (Я, Мерзлий Дмитро Миколайович, народився...);

· дата і місце народження (11 листопада 1994року в м. Києві);

· відомості про освіту (повне найменування усіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися, назви отриманих спеціальностей, як зазначено в дипломі);

· відомості про трудову діяльність (стисло, у хронологічній послідовності назви місць роботи і посади);

· відомості про громадську роботу;

· стислі відомості про склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, посада, місце роботи (навчання); неодружені вказують відомості про батьків, сестер, братів, які не мають своєї сім'ї; одружені повідомляють про членів власної родини - чоловік / дружина, діти).

3. Дата (оформлюють ліворуч, без абзацного відступу під текстом: 17 серпня 2010року або 07.09.2010).

4. Підпис (без розшифрування - праворуч під текстом).

Залежно від особливостей фаху, умов написання автобіографії зауважують й інші відомості, зокрема, науковці зазвичай вказують час здобуття вченого звання, наукового ступеня, кількість наукових праць, розробок тощо.

Під час викладу інформації у хронологічній послідовності бажано надавати перевагу числівниково-іменниковим конструкціям без прийменника: 2010 року, а не у 2010 році.

Кожне нове повідомлення варто писати з абзацу, дотримуючись таких вимог: вичерпність відомостей, лаконізм викладу.

Автобіографія – це один з небагатьох документів, текст якої викладають від першої особи, проте у тексті на особу автора вказують особові закінчення дієслів-присудків: вступив, закінчила, здобула, звільнився, а займенник я не вживають.

Автобіографія має дві форми:

- автобіографія-розповідь - з елементами опису й характеристикою згадуваних у ній людей.

- автобіографія-документ-з точним поданням фактів.

Резюме – це документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особистості, яка його складає.

Розташування реквізитів у резюме:

1) назва документа;

2) прізвище, ім’я та по батькові особи, яка складає резюме;

3) мета складання резюме;

4) досвід роботи;

5) освіта;

6) знання мов;

7) контактний телефон.

Може бути й інший варіант розміщення реквізитів: спочатку називається посада, яку ви обіймаєте зараз, потім у зворотному хронологічному порядку перераховуються посади, які ви обіймали до цього, а в кінці зазначається освіта.

У цілому варто дотримуватись міри, подаючи додаткову інформацію в резюме. Аби досягти успіху, під час складання резюме рекомендують дотримуватися таких правил:

· Формулюйте свою мету зрозуміло, чітко, дохідливо.

· Намагайтеся не вживати такі слова, як я, ми, замість них вживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, вивчав, допоміг.

· Якщо ви обіймали не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередитися на досвіді роботи й набутих навичках.

· Не вказуйте причини, через які пішли з попередньої роботи.

· Не вказуйте розмір заробітної плати.

· Оформіть резюме друкованим способом із застосуванням шрифтових виділень на якісному аркуші паперу формату A4.

Резюме можна надсилати до установи, що оголосила наявність вакантної посади (паперовий чи електронний варіант), або розмішувати в Інтернеті на спеціальних мережевих сайтах. Рукописний варіант неприпустимий.

Психологи радять! Під час оформлювання резюме використовувати наступні шрифти: Times, Times New Roman, Palatino - для традиційних посад; Helvetica, Verdana, Arial, Modern - щоб справити ефект новизни й сучасності; бажана посада - секретар-референт - Times New Roman, відповідальний, креативний - Verdana. Проте не бажано застосовувати більше двох шрифтів!

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав