Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ІНСТИТУТ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Читайте также:
  1. VI. ІНСТИТУТИ БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Аварійно-рятувальні служби
  4. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  5. Види та типи бухгалтерської служби
  6. Відомчі метрологічні служби
  7. Вкажіть об’єкти інформаційних взаємовідносин у процесах діяльності податкової служби?
  8. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  9. Децентралізована структура бухгалтерської служби
  10. Діяльність кадрової служби

 

 

ЛЕКЦІЯ № 4

Дисципліна: Адміністративне право

«Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права»

 

 

Київ-2012

 


Тема: «Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права»

Навчальні та виховні цілі: засвоїти поняття та структуру інших органів виконавчої влади, особливості їх діяльності та органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права.

Час - 2 години.

Навчальні питання:

Вступ

1. Центральні органи виконавчої влади в системі органів виконавчої влади.

2. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрації.

3. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Указ Президента України № 1085/2010 ″Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади″ від 09.12.2010 р.

2. Закон України № 3166-VI ″Про центральні органи виконавчої влади″ від 17.03.2011 р.

3. Закон України № 280-97ВР ″Про місцеве самоврядування в Україні″ від 21.05.1997 р.

4. Онупрієнко А. Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади // Підприємництво, господарство, право. – 2008.– № 2.

5. Кравчук Олексій Олегович Адміністративно-правове регулювання комунального управління: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 20с.

6. Журавель Ярослав Володимирович. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 18с.

7. Делеговані повноваження та форми їх передачі в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування / Д. Голосніченко // Право України. – 2007. – №6. – С. 75–78.

8. Хомда М. Особливості здійснення виконавчої влади в місті Києві // Право України. – 2008.– №1.– С. 48–50.

 

ВСТУП

Виконавча влада здійснюється системою спеціально створених суб’­єктів – органами виконавчої влади різних рівнів, наділеними відповідною компетенцією, відмінною від законодавчої та судової гілок влади. У новіт­ньому українському законодавстві термін орган виконавчої влади вперше з’явився у Декларації про державний суверенітет України, якою було закріплено принцип поділу державної влади на законодавчу, виконавчу й судову.

Поняття ″орган виконавчої влади″ є похідним від ширшого поняття ″державний орган″. Орган виконавчої влади є окре­мим видом державних органів і на нього поширюються всі загальні риси поняття державних органів :

– створюється з метою безпосереднього здійснення конкретно­го виду державної діяльності;

– виконує діяльність, що характеризується чіткою спрямованістю, визначеною державою, цілями, завданнями та функціями, певним обсягом компетенції;

– реалізовує свою діяльність з допомогою визначених державою методів і форм;

– має певну організаційно-правову форму, внутрішню структуру і зовнішні зв’язки.




Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 70 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав