Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка вогневої підготовки

Читайте также:
  1. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  2. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  3. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків
  4. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  5. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  6. Вартісна оцінка та її сутність.
  7. Вимоги керівних документів щодо організації гуманітар­ної підготовки.
  8. Гетьман Мазепа: Оцінка діяльності
  9. Для підготовки бакалаврів
  10. Економічна оцінка заходів з охорони праці.

 

3.1. Індивідуальна оцінка вогневої підготовки того, хто навчається, складається з оцінок за виконання вправи стрільб, знання основ і правил стрільби та матеріальної частини озброєння (виконання нормативів) і визначається:

“відмінно” – якщо оцінка за виконання вправ стрільб “відмінно”, а за знання основ і правил стрільби та матеріальної частини (виконання нормативів) – не нижче “добре”; для офіцерів усі оцінки “відмінно”;

“добре” – якщо оцінка за стрільбу не нижче “добре”, а за знання основ і правил стрільби, матеріальної частини (виконання нормативів) – не нижче “задовільно”; для офіцерів усі оцінки не нижче “добре”;

“задовільно” – якщо всі оцінки не нижче “задовільно” або якщо за виконання вправ стрільб не нижче “добре”, а за знання основ і правил стрільби або матеріальної частини (виконання нормативів) – “незадовільно”.

Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за результатами виконання ВНС (ВКС). Оцінка за знання основ і правил стрільби та матеріальної частини (виконання нормативів) визначається під час проведення занять на навчальних місцях.

У ВВНЗ оцінка за виконання вправ стрільб визначається за результатами виконання вправи стрільб, що визначена як залікова, після закінчення семестру, а якщо вправа не виконувалася – за оцінками, отриманими за виконання усіх ВНС і ВКС протягом семестру в нижчевикладеному порядку.

Під час виконання тим, хто навчається, декількох вправ з одного чи різних видів зброї оцінка за виконання вправ стрільб визначається:

“відмінно” – якщо не менше половини оцінок, у тому числі за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, “відмінно”, а інші – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини оцінок, у тому числі за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, не нижче “добре”, а інші – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї оцінки “незадовільно”, але не за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, а інші оцінки – не нижче “задовільно”.

Підсумкова оцінка вогневої підготовки тому, хто навчається, виставляється:

у військових частинах – за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС на підсумкових перевірках (інспекційних заходах);

у навчальних підрозділах – за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС на випускних іспитах.

Основним видом зброї (озброєння), з якого виконуються вправи стрільб, є:

для командирів механізованих відділень (відділень родів військ і спеціальних військ) – автомат Калашникова (далі – автомат), усе озброєння їх БМ (БМП, БТР, броньована розвідувальна дозорна машина (далі – БРДМ);

для командирів танків, навідників, навідників-операторів БМ, навідників кулеметів – усе озброєння їх БМ;

для командирів гранатометних відділень (обслуг гранатометів, переносних ПТРК) – гранатомет (переносний ПТРК);

для офіцерів управлінь оперативних командувань, армійських корпусів, військових частин і підрозділів – автомат;

для командирів військових частин, підрозділів та їх заступників (за винятком заступників з тилу, з озброєння), начальників оперативних відділень, начальників розвідки, начальників відділів (відділень) бойової підготовки – основне озброєння військової частини, підрозділу (танк, БМП, БТР, БРДМ);

курсанти ВВНЗ, навчальних підрозділів – відповідно до програми навчання.

 

3.2. Оцінка з вогневої підготовки екіпажу танка (БМ) виводиться за індивідуальними оцінками членів екіпажу та визначається:

“відмінно” – якщо оцінка командира танка (БМ) та навідника (навідника-оператора) “відмінно”, а інших членів екіпажу – не нижче “добре”;

“добре” – якщо оцінка командира танка (БМ) та навідника (навідника-оператора) “добре”, а інших членів екіпажу – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо оцінка командира танка (БМ) та навідника (навідника-оператора) не нижче “задовільно”.

Оцінка з вогневої підготовки екіпажу танка (БМ) визначається за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС наприкінці етапу підготовки.

 

3.3. Оцінка з вогневої підготовки відділенню, взводу, роті виводиться за двома оцінками: за виконання ВБС або тактичні навчання з бойовою стрільбою (далі – ТН з БС) і за виконання вправ стрільб.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо оцінка за виконання ВБС або ТН з БС “відмінно”, а за виконання вправ стрільб – не нижче “добре”;

“добре” – якщо оцінка за виконання ВБС або ТН з БС не нижче “добре”, а за виконання вправ стрільб – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо обидві оцінки не нижче “задовільно”.

Якщо проводилися тільки бойові стрільби чи ТН з БС або виконувалися тільки вправи стрільб, оцінка з вогневої підготовки зазначеним підрозділам визначається за результатами виконаних вправ стрільб або навчань з бойовою стрільбою.

Оцінка з вогневої підготовки взводу (відділенню) визначається за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС наприкінці етапу підготовки взводу (відділення). Підсумкова оцінка роті визначається за результатами контрольного заняття з виконанням ВКС на підсумкових перевірках (інспекційних заходах, контрольних заняттях).

Оцінка підрозділу (роті, взводу) за виконання ВБС взводів (відділень) визначається:

“відмінно” – якщо більше половини взводів (відділень) одержали оцінки “відмінно”, а решта взводів (відділень) – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини взводів (відділень) одержали оцінки “добре”, а решта взводів (відділень) – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї третини взводів (відділень) одержали оцінки “незадовільно”, а решта взводів (відділень) – не нижче “задовільно”.

Оцінка роті, батареї (взводу, відділенню) за виконання вправ стрільб у всіх підрозділах виводиться сумарно за оцінками, отриманими кожним, хто навчається, і визначається:

“відмінно” – якщо не менше 90% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% тих, хто навчається, одержали оцінку “відмінно”, а навідники-оператори танків, БМП – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше 80% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% тих, хто навчається, одержали оцінку “добре”, а навідники-оператори танків, БМП – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не менше 70% тих, хто навчається, одержали оцінки не нижче “задовільно”.

Оцінки за виконання вправ стрільб з автоматичних, підствольних, протитанкових гранатометів і переносних ПТРК включаються в суму оцінок за виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, а оцінки за виконання вправ стрільб з цієї самої зброї, але встановленої на БМ, – у суму оцінок за виконання вправ стрільб з БМ.

Якщо в одному підрозділі частина тих, хто навчається, виконувала вправу стрільб вдень, а решта – вночі, загальна оцінка виводиться за сумою оцінок, отриманих за стрільбу вдень і вночі.

Результати виконання вправ стрільб з пістолетів в оцінку вогневої підготовки підрозділів і військових частин не включаються, а враховуються окремо під час підбиття підсумків за вогневу підготовку.

 

3.4. Оцінка з вогневої підготовки (за виконання вправ стрільб) батальйону виводиться за оцінками з вогневої підготовки рот, батарей та бойових підрозділів,* що входять до складу батальйону.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини рот (батарей) і бойових підрозділів одержали оцінку “відмінно”, а інші роти (батареї) і бойові підрозділи – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини рот (батарей) і бойових підрозділів одержали оцінку не нижче “добре”, а інші роти (батареї) і бойові підрозділи – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї роти (батареї) і одного бойового підрозділу одержали оцінку “незадовільно”, а інші роти (батареї) – не нижче “задовільно”.

Під час перевірки двох рот (батарей) оцінка “задовільно” виставляється: якщо обидві роти одержали оцінки “задовільно” або одна рота одержала оцінку “незадовільно”, а інша рота не нижче “добре” за умови позитивних оцінок бойових підрозділів.

Якщо з батальйоном проводилося ТН з БС і виконувалися вправи одиночних стрільб, оцінка з вогневої підготовки батальйону виводиться за двома оцінками: за батальйонне ТН з БС і за результатами одиночних стрільб рот (батарей) і бойових підрозділів.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо перша оцінка “відмінно”, а друга – не нижче “добре”;

“добре” – якщо обидві оцінки не нижче “добре”;

“задовільно” – якщо обидві оцінки “задовільно”.

 

3.5. Оцінка з вогневої підготовки бригаді (полку), що входить до складу Об’єднаних сил швидкого реагування, виводиться за оцінками вогневої підготовки батальйонів, дивізіонів, бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення, що входять до складу бригади (полку).

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини батальйонів (дивізіонів), бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення одержали оцінку “відмінно”, а інші батальйони (дивізіони), бойові підрозділи та підрозділи бойового забезпечення – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини батальйонів (дивізіонів), бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення одержали оцінку не нижче “добре”, а інші батальйони (дивізіони), бойові підрозділи та підрозділи бойового
забезпечення – не нижче “задовільно”;

______________

*Мінометних, гранатометних, протитанкових, зенітно-ракетних (зенітно-артилерійських) взводів і управління батальйону.

“задовільно” – якщо не більше одного батальйону (дивізіону) і одного бойового підрозділу або не більше двох бойових підрозділів одержали оцінку “незадовільно”, а інші батальйони (дивізіони) і бойові підрозділи – не нижче “задовільно”.

Під час перевірки двох батальйонів (дивізіонів) оцінка “задовільно” виводиться, якщо обидва батальйони одержали оцінки “задовільно” за умови позитивних оцінок у більше ніж шести підрозділах.

Оцінка зі стрільби і управлінням вогнем для офіцерів артилерійських підрозділів та оцінка з тактико-спеціальної і спеціальної підготовки артилерійських підрозділів визначається відповідно до Курсу підготовки артилерії Збройних Сил України, затвердженого наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 26 березня 2007 року № 166, а оцінка з ракетно-стрілецької підготовки для зенітних (зенітно-ракетних, зенітних ракетно-артилерійських, зенітно-артилерійських) підрозділів – відповідно до Курсу стрільб зенітних ракетних комплексів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, затвердженого наказом командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 30 серпня 2005 року № 276, та Курсу стрільб зенітної артилерії та зенітних комплексів ближньої дії військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України, затвердженого начальником Головного штабу Збройних Сил України 12 березня 1993 року. Ці оцінки враховуються під час визначення оцінки бойової підготовки військової частини.

Оцінка з вогневої підготовки підрозділів родів військ та спеціальних військ виставляється за виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї і враховується під час визначення оцінки з вогневої підготовки військової частини (підрозділу).

Підсумкова оцінка вогневої підготовки військової частини виставляється за результатами підсумкової перевірки (інспекційного заходу).

 

3.6. Оцінка з вогневої підготовки бригаді (полку), що входить до складу Основних сил оборони, виводиться за трьома оцінками: за виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, виконання вправ стрільб з танків, стрільбу та управління вогнем артилерії.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо дві оцінки “відмінно”, а третя – не нижче “добре”;

“добре” – якщо дві оцінки не нижче “добре”, а третя – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо всі оцінки не нижче “задовільно” або при одній оцінці “незадовільно” та не менш однієї оцінки “добре”.

Якщо проводилися вправи стрільб лише з двох видів зброї: зі стрілецької зброї та з танків або з танків і артилерії, або зі стрілецької зброї і артилерії – оцінка бригаді (полку) виводиться за двома оцінками.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо одна оцінка “відмінно”, а друга – “добре”;

“добре” – якщо одна оцінка не нижче “добре”, а друга – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо дві оцінки не нижче “задовільно”.

 

3.7.Оцінка навчальному батальйону, роті, взводу, відділенню виводиться сумарно за оцінками, одержаними всіма, хто навчається, та визначається:

“відмінно” – якщо 90% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% – “відмінно”;

“добре” – якщо 80% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% – “відмінно” і “добре”;

“задовільно” – якщо не менше 70% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки.

Оцінка навчальному відділенню, взводу, роті (батареї), батальйону (дивізіону) за виконання вправ стрільб виводиться за двома оцінками: за виконання вправ стрільб курсантів і за виконання вправ стрільб офіцерів, прапорщиків, сержантів навчальних підрозділів.

 

3.8. Оцінка з вогневої підготовки ВВНЗ, ВНП ВНЗ виводиться за оцінками вогневої підготовки батальйонів (курсів) та офіцерів постійного складу.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини батальйонів (дивізіонів, курсів, у тому числі випускних) одержали оцінку “відмінно”, а інші батальйони (дивізіони, курси) та офіцери постійного складу – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини батальйонів (дивізіонів, курсів, у тому числі випускних) одержали оцінки не нижче “добре”, а інші батальйони (дивізіони, курси) та офіцери постійного складу – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше одного батальйону (дивізіону, курсу, крім випускного) одержали оцінку “незадовільно”.

 

Оцінка вогневої підготовки

 

3.1. Індивідуальна оцінка вогневої підготовки того, хто навчається, складається з оцінок за виконання вправи стрільб, знання основ і правил стрільби та матеріальної частини озброєння (виконання нормативів) і визначається:

“відмінно” – якщо оцінка за виконання вправ стрільб “відмінно”, а за знання основ і правил стрільби та матеріальної частини (виконання нормативів) – не нижче “добре”; для офіцерів усі оцінки “відмінно”;

“добре” – якщо оцінка за стрільбу не нижче “добре”, а за знання основ і правил стрільби, матеріальної частини (виконання нормативів) – не нижче “задовільно”; для офіцерів усі оцінки не нижче “добре”;

“задовільно” – якщо всі оцінки не нижче “задовільно” або якщо за виконання вправ стрільб не нижче “добре”, а за знання основ і правил стрільби або матеріальної частини (виконання нормативів) – “незадовільно”.

Оцінка за виконання вправ стрільб визначається за результатами виконання вправи навчальних (контрольних) стрільб. Оцінка за знання основ і правил стрільби та матеріальної частини (виконання нормативів) визначається під час проведення занять на навчальних місцях.

У вищих військових навчальних закладах оцінка за виконання вправ стрільб визначається за результатами виконання вправи стрільб, що визначена як залікова, після закінчення семестру, а якщо вправа не виконувалася – за оцінками, отриманими за виконання усіх вправ навчальних і контрольних стрільб протягом семестру в нижчевикладеному порядку.

Під час виконання тим, хто навчається, декількох вправ з одного чи різних видів зброї оцінка за виконання вправ стрільб визначається:

“відмінно” – якщо не менше половини оцінок, у тому числі за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, “відмінно”, а інші – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини оцінок, у тому числі за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, не нижче “добре”, а інші – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї оцінки “незадовільно”, але не за виконання вправи стрільб з основного виду зброї, а інші оцінки – не нижче “задовільно”.

Підсумкова оцінка вогневої підготовки тому, хто навчається, виставляється:

у військових частинах – за результатами контрольного заняття з виконанням вправ контрольних стрільб на підсумкових перевірках (інспекційних заходах);

у навчальних підрозділах – за результатами контрольного заняття з виконанням вправ контрольних стрільб на випускних іспитах.

Основним видом зброї (озброєння), з якого виконуються вправи стрільб, є:

для командирів механізованих відділень (відділень родів військ і спеціальних військ) – автомат Калашникова (далі – автомат), усе озброєння їх бойових машин (БМП, БТР, броньована розвідувальна дозорна машина (далі – БРДМ);

для командирів танків, навідників, навідників-операторів бойових машин, навідників кулеметів – усе озброєння їх бойових машин;

для командирів гранатометних відділень (обслуг гранатометів, переносних протитанкових ракетних комплексів (далі – ПТРК) – гранатомет (переносний ПТРК);

для офіцерів управлінь оперативних командувань, армійських корпусів, військових частин і підрозділів – автомат;

для командирів військових частин, підрозділів та їх заступників (за винятком заступників з тилу, з озброєння), начальників оперативних відділень, начальників розвідки, начальників відділів (відділень) бойової підготовки – основне озброєння військової частини, підрозділу (танк, БМП, БТР, БРДМ);

курсанти вищих військових навчальних закладів, навчальних підрозділів – відповідно до програми навчання.

 

3.2. Оцінка вогневої підготовки екіпажу танка (бойової машини) виводиться за індивідуальними оцінками членів екіпажу та визначається:

“відмінно” – якщо оцінка командира танка (бойової машини) та навідника (навідника-оператора) “відмінно”, а інших членів екіпажу – не нижче “добре”;

“добре” – якщо оцінка командира танка (бойової машини) та навідника (навідника-оператора) “добре”, а інших членів екіпажу – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо оцінка командира танка (бойової машини) та навідника (навідника-оператора) не нижче “задовільно”.

Підсумкова оцінка вогневої підготовки екіпажу танка (бойової машини) визначається за результатами контрольного заняття з виконанням вправ контрольних стрільб на підсумкових перевірках (інспекційних заходах).

 

3.3. Оцінка з вогневої підготовки відділенню, взводу, роті виводиться за двома оцінками: за виконання вправи бойових стрільб або тактичні навчання з бойовою стрільбою і за виконання вправ стрільб.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо оцінка за виконання вправи бойових стрільб або тактичні навчання з бойовою стрільбою “відмінно”, а за виконання вправ стрільб – не нижче “добре”;

“добре” – якщо оцінка за виконання вправи бойових стрільб або тактичні навчання з бойовою стрільбою не нижче “добре”, а за виконання вправ стрільб – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо обидві оцінки не нижче “задовільно”.

Якщо проводилися тільки бойові стрільби чи тактичні навчання з бойовою стрільбою або виконувалися тільки вправи стрільб, оцінка з вогневої підготовки зазначеним підрозділам визначається за результатами виконаних вправ стрільб або навчань з бойовою стрільбою.

Підсумкова оцінка з вогневої підготовки відділенню, взводу і роті визначається за результатами контрольного заняття з виконанням вправ контрольних стрільб на підсумкових перевірках (інспекційних заходах).

Оцінка підрозділу (роті, взводу) за виконання вправ бойових стрільб взводів (відділень) визначається:

“відмінно” – якщо більше половини взводів (відділень) одержали оцінки “відмінно”, а решта взводів (відділень) – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини взводів (відділень) одержали оцінки “добре”, а решта взводів (відділень) – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї третини взводів (відділень) одержали оцінки “незадовільно”, а решта взводів (відділень) – не нижче “задовільно”.

Оцінка роті, батареї (взводу, відділенню) за виконання вправ стрільб у всіх підрозділах виводиться сумарно за оцінками, отриманими кожним, хто навчається, і визначається:

“відмінно” – якщо не менше 90% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% тих, хто навчається, одержали оцінку “відмінно”, а навідники-оператори танків – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше 80% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% тих, хто навчається, одержали оцінку “добре”, а навідники-оператори танків – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не менше 70% тих, хто навчається, одержали оцінки не нижче “задовільно”.

Оцінки за виконання вправ стрільб з автоматичних, підствольних, протитанкових гранатометів і переносних ПТРК включаються в суму оцінок за виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, а оцінки за виконання вправ стрільб з цієї самої зброї, але встановленої на бойових машинах, – у суму оцінок за виконання вправ стрільб з бойових машин.

Якщо в одному підрозділі частина тих, хто навчається, виконувала вправу стрільб вдень, а решта – вночі, загальна оцінка виводиться за сумою оцінок, отриманих за стрільбу вдень і вночі.

Результати стрільби зі стрілецької зброї танкових, артилерійських (мінометних), зенітно-артилерійських, зенітно-ракетних підрозділів, а також підрозділів бойового забезпечення (забезпечення навчального процесу) та обслуговування загальновійськових підрозділів і військових частин враховуються тільки при визначенні оцінки бойової підготовки цим підрозділам.

Результати виконання вправ стрільб з пістолетів в оцінку вогневої підготовки підрозділів і військових частин не включаються, а враховуються окремо під час підбиття підсумків за вогневу підготовку.

 

3.4. Оцінка з вогневої підготовки (за виконання вправ стрільб) батальйону виводиться за оцінками з вогневої підготовки рот, батарей та бойових підрозділів,* що входять до складу батальйону.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини рот (батарей) і бойових підрозділів одержали оцінку “відмінно”, а інші роти (батареї) і бойові підрозділи – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини рот (батарей) і бойових підрозділів одержали оцінку не нижче “добре”, а інші роти (батареї) і бойові підрозділи – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше однієї роти (батареї) і одного бойового підрозділу одержали оцінку “незадовільно”, а інші роти (батареї) – не нижче “задовільно”.

Під час перевірки двох рот (батарей) оцінка “задовільно” виставляється: якщо обидві роти одержали оцінки “задовільно” або одна рота одержала оцінку “незадовільно”, а інша рота не нижче “добре” за умови позитивних оцінок бойових підрозділів.

Якщо з батальйоном проводилося батальйонне тактичне навчання з бойовою стрільбою і виконувалися вправи одиночних стрільб, оцінка з вогневої підготовки батальйону виводиться за двома оцінками: за батальйонне тактичне навчання з бойовою стрільбою і за результатами одиночних стрільб рот (батарей) і бойових підрозділів.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо перша оцінка “відмінно”, а друга – не нижче “добре”;

“добре” – якщо обидві оцінки не нижче “добре”;

“задовільно” – якщо обидві оцінки “задовільно”.

 

3.5. Оцінка з вогневої підготовки бригаді (полку), що входить до складу Об’єднаних сил швидкого реагування, виводиться за оцінками вогневої підготовки

______________________________________________________________________

*Мінометних, гранатометних, протитанкових, зенітно-ракетних (зенітно-артилерійських) взводів і управління батальйону.

батальйонів, дивізіонів, бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення, що входять до складу бригади, полку.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини батальйонів (дивізіонів), бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення одержали оцінку “відмінно”, а інші батальйони (дивізіони), бойові підрозділи та підрозділи бойового забезпечення – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини батальйонів (дивізіонів), бойових підрозділів та підрозділів бойового забезпечення одержали оцінку не нижче “добре”, а інші батальйони (дивізіони), бойові підрозділи та підрозділи бойового
забезпечення – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше одного батальйону (дивізіону) і одного бойового підрозділу або не більше двох бойових підрозділів одержали оцінку “незадовільно”, а інші батальйони (дивізіони) і бойові підрозділи – не нижче “задовільно”.

Під час перевірки двох батальйонів (дивізіонів) оцінка “задовільно” виводиться, якщо обидва батальйони одержали оцінки “задовільно” за умови позитивних оцінок у більше ніж шести підрозділах.

Оцінка вогневої підготовки артилерійських, мінометних, протитанкових, зенітних артилерійських, зенітних ракетних підрозділів визначається відповідно до Курсу підготовки артилерії і Курсу стрільб зенітно-ракетних, зенітно-артилерійських комплексів ближньої дії військ протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України (далі – ППО CВ ЗСУ) .

Підсумкова оцінка вогневої підготовки бригаді (полку) виставляється за результатами підсумкової перевірки (інспекційного заходу).

 

3.6. Оцінка вогневої підготовки бригаді (полку), що входить до складу Основних сил оборони, виводиться за трьома оцінками: за виконання вправ стрільб зі стрілецької зброї, виконання вправ стрільб з танків, стрільбу та управління вогнем артилерії.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо дві оцінки “відмінно”, а третя – не нижче “добре”;

“добре” – якщо дві оцінки не нижче “добре”, а третя – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо всі оцінки не нижче “задовільно” або при одній оцінці “незадовільно” та не менш однієї оцінки “добре”.

Якщо проводилися вправи стрільб лише з двох видів зброї: зі стрілецької зброї та з танків або з танків і артилерії, або зі стрілецької зброї і артилерії – оцінка бригаді (полку) виводиться за двома оцінками.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо одна оцінка “відмінно”, а друга – “добре”;

“добре” – якщо одна оцінка не нижче “добре”, а друга – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо дві оцінки не нижче “задовільно”.

 

3.7. Оцінка навчальному батальйону, роті, взводу, відділенню виводиться сумарно за оцінками, одержаними всіма, хто навчається, та визначається:

“відмінно” – якщо 90% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% – “відмінно”;

“добре” – якщо 80% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки, при цьому не менше 50% – “відмінно” і “добре”;

“задовільно” – якщо не менше 70% тих, хто навчається, одержали позитивні оцінки.

Оцінка навчальному відділенню, взводу, роті (батареї), батальйону (дивізіону) за виконання вправ стрільб виводиться за двома оцінками: за виконання вправ стрільб курсантів і за виконання вправ стрільб офіцерів, прапорщиків, сержантів навчальних підрозділів.

 

3.8. Оцінка вогневої підготовки вищому військовому навчальному закладу виводиться за оцінками вогневої підготовки батальйонів (курсів) та офіцерів постійного складу.

Вона визначається:

“відмінно” – якщо більше половини батальйонів (дивізіонів, курсів, у тому числі випускних) одержали оцінку “відмінно”, а інші батальйони (дивізіони, курси) та офіцери постійного складу – не нижче “добре”;

“добре” – якщо не менше половини батальйонів (дивізіонів, курсів, у тому числі випускних) одержали оцінки не нижче “добре”, а інші батальйони (дивізіони, курси) та офіцери постійного складу – не нижче “задовільно”;

“задовільно” – якщо не більше одного батальйону (дивізіону, курсу, крім випускного) одержали оцінку “незадовільно”.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.043 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав