Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновки до розділу 3.

Читайте также:
  1. ВИСНОВКИ
  2. Висновки
  3. Висновки
  4. ВИСНОВКИ
  5. ВИСНОВКИ
  6. Висновки
  7. Висновки
  8. Висновки
  9. ВИСНОВКИ
  10. Висновки

Отже, в даному розділі ми розглянули основні вимоги безпеки праці на робочому місці працівників юридичної спеціальності. Ми звернули увагу на небезпечні і шкідливі чинники виробничого середовища, загальні заходи профілактики безпечних умов праці, такі як електоробезпека, пожежна безпека, профілактика шуму та вібрації, профілактика шкідливої дії ЕМП (електромагнітних променів), розглянули оптимальний мікроклімат робочої зони та освітлення..

Як зазначалося раніше, робоче місце автора даного дослідження оснащене персональним комп’ютером. Забезпечено відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам, характеру та особливостям трудової діяльності. Всі працівники – користувачі ПК – підлягають обов’язковому медичному огляду відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій [10].

Загалом, праця юриста – це постійний контакт із людьми. Підвищена відповідальність, увага, дефіцит часу для прийняття рішення зумовлюють значне нервово-емоційне напруження.

Безпечні та здорові умови праці юристів створюються шляхом забезпечення трудового процесу: зручним робочим місцем; чистим повітрям, необхідним для нормальної життєдіяльності; захистом від дії шкідливих речовин та випромінювань на робочому місці; нормованою освітленістю; захистом від шуму та вібрацій; засобами безпеки у роботі з травмонебезпечним обладнанням; побутовими приміщеннями та спеціальними службами, що покликані створювати безпечні та належні санітарні умови праці; медичним обслуговуванням і санітарно-профілактичними заходами, що призначені для збереження здоров’я.


Використана література

1. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XІІ, в редакції Закону України від 21 листопада 2002 року № 229-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №2. – Ст. 10.

2. Державні будівельні норми України ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-394

3. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з

джерелами електромагнітних полів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.dnaop.com/html/1711.html

4. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджені МОЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date_42/pg_ikcfxj.htm.

5. Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку (ДСН 3.3.6.037-99) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/sanitarni-normi-virobnichogo-shumu-ultrazvuku-ta-infrazvuku-nor4878.html.

6. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// mozdocs.kiev.ua/view.php?id=1862

7. Кодекс цивільного захисту України, прийнятий 2 жовтня 2012 року (введено в дію з 1 липня 2013 року) // Голос України. – 2012. - № 220. – 20 лист.

8. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин НПАОП 0.00-1.28-10. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0293-10

9. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів ДНАОП 0.00-1.21-98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98

 

10. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 р. № 246 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0846-07

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав