Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. VIII. Правила обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. Автоматизована (комп’ютерна) форма ведення бухгалтерського обліку
  4. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  5. Банківське кредитування здійснюється із застосуванням таких позичкових рахунків: простий, спеціальний, контокорентний (поточний рахунок з овердрафтом).
  6. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку
  7. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства
  8. Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.
  9. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  10. Види пам’яті та їхня класифікація
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1.Дати визначення класифікації рахунків.

а) єдиний систематизований перелік рахунків;

б) науково-обгрунтоване групування рахунків за однорідними економічними ознаками;

в) це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства.

 

2.За якими ознаками класифікуються рахунки бухгалтерського обліку?

а) активні, пасивні, активно-пасивні;

б) за складом та розміщенням; за джерелами утворення капіталу та використання його в господарській діяльності;

в) за економічним змістом; за призначенням та структурою.

 

3.Чим визначається економічний зміст рахунку?

а) об¢єктами обліку, які відображають на даному рахунку;

б) призначенням того чи іншого рахунку; порядком запису господарських операцій на рахунку;

в) інформацією про фінансовий стан, результати діяльності підприємства за звітний період.

 

4.Що вивчає класифікація рахунків за призначенням та за структурою?

а) облік стану господарських засобів;

б) облік джерел господарських засобів та коштів;

в) порядок запису господарських операцій на рахунку,значення дебету, кредиту рахунку, залишку на рахунку та для чого призначений той чи інший рахунок.

 

5.За якою ознакою рахунки поділяються на чотири групи:

- рахунки господарських ресурсів;

- рахунки джерел утворення господарських ресурсів;

- рахунки господарських процесів;

- забалансові рахунки.

а) по відношенню до балансу;

б) за призначенням та структурою;

в) за економічним змістом.

 

6.Які об¢єкти обліку відображаються на рахунках класів 1, 2, 3?

а) господарські процеси;

б) джерела утворення господарських ресурсів;

в) господарські ресурси.

 

7.Які об¢єкти обліку відображаються на рахунках класів 4-6?

а) активи, що не належать підприємству;

б) господарські процеси;

в) джерела утворення господарських ресурсів.

 

8.Які об¢єкти обліку відображаються на рахунках класу 7?

а) джерела власного капіталу;

б) витрати за елементами;

в) доходи і результати діяльності.

 

9.Назовіть групи рахунків за призначенням та структурою.

а) активні, пасивні, активно-пасивні;

б) рахунки запасів, грошових коштів, капіталу;

в) основні, регулюючі, операційні, фінансово-результативні, позабалансові.

 

10.Для чого призначені основні рахунки?

а) для обліку витрат діяльності;

б) для обліку господарських процесів;

в) для обліку наявності і руху господарських коштів підприємства, джерел їх утворення та контролю за ними.

 

11.Назовіть підгрупи основних рахунків?

а) збирально-розподільчі, витратні, калькуляційні;

б) співставляючі;

в) інвентарні, грошові, капіталу, рахунки розрахунків.

 

12.Для чого призначені основні інвентарні рахунки?

а) для обліку наявності і руху основних засобів, товарно-матеріальних цінностей та контролю за їх зберіганням;

б) для обліку дебіторської та кредиторської заборгованості;

в) для уточнення, коригування оцінки об¢єкта обліку на основному рахунку.

 

13.Для чого призначені рахунки капіталу? Де у балансі відображаються залишки цих рахунків?

а) для обліку наявності, збільшення та зменшення капіталу. Залишки по цих рахунках відображаються в першому розділі пасиву балансу “Власний капітал”;

б) для обліку кредиторської заборгованості. Залишки по цих рахунках відображаються в четвертому розділі пасиву балансу “Поточні зобов¢язання”;

в) для узагальнення інформації про доходи і результати діяльності. Залишків не мають, закриваються віднесенням суми чистого доходу на рахунок 79 “Фінансові результати”.

 

14.Для чого призначені рахунки розрахунків? Які вони бувають по відношенню до балансу?

а) для обліку наявності і руху господарських коштів, по відношенню до балансу-активні;

б) для обліку джерел утворення господарських коштів, по відношенню до балансу – пасивні;

в) для обліку розрахункових, кредитних і господарсько-правових відносин з іншими підприємствами, та особами; по відношенню до балансу вони бувають активними, пасивними, активно-пасивними.

 

15.Назовіть види регулюючих рахунків. Які вони бувають по відношенню до балансу?

а) інвентарні, грошові-активні;

б) капіталу, доходів – пасивні;

в) додаткові – активні; контрарні- активні, пасивні.

 

16.Дайте характеристику рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”.

а) активний, основний, інвентарний;

б) активний, операційний, збирально-розподільчий;

в) активний, операційний, витратний.

 

17.Дайте характеристику рахунків класу 9 “Витрати діяльності”.

а) активні, основні, грошові;

б) активні, операційні, витратні;

в) пасивні, операційні, доходів.

 

18.Дайте характеристику рахунку 39 “Витрати майбутніх періодів”

а) активний, операційний, звітно-розподільчий;

б) пасивний, операційний, звітно-розподільчий;

в) активно-пасивний, операційний, співставляючий.

 

19.Дайте характеристику рахунку 23 “Виробництво”.

а) активний, операційний, калькуляційний;

б) активний, операційний, витратний;

в) активний, основний, інвентарний.

 

20.Дайте характеристику рахунків класу 7 “Доходи і результати діяльності”

а) активні, операційні, витратні;

б) пасивні, операційні, звітно-розподільчі;

в) пасивні, операційні, доходів.

 

21.Дайте характеристику рахунку 79 “Фінансові результати”.

а) пасивний, операційний, доходів;

б) активно-пасивний, операційний, співставляючий;

в) пасивний, операційний, звітно-розподільчий.

 

22.Дайте характеристику рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (Непокриті збитки)”

а) активно-пасивний, операційний, доходів;

б) активно-пасивний, фінансово-результатний;

в) пасивний, основний, капіталу.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав