Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Техніка і форми бухгалтерського обліку

Читайте также:
  1. Cущность, виды, источники формирования доходов. Дифференциация доходов населения.
  2. I. Предпосылки формирования философии НВ.
  3. I. Сопровождение перехода на новый образовательный уровень (обучение в школе) Уровень сформированности познавательной деятельности и отдельных её компонентов
  4. II. Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
  5. II. Механизм формирования общественного мнения.
  6. II. Профориентационное направление работы: обеспечение формирования и развития профессионального и жизненного самоопределения Изучение образовательных запросов
  7. II. Формирование групп и социальная динамика
  8. III. Организация информирования поступающих
  9. III. Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса (участие в формировании «умения учиться») Определение мотивации учебной деятельности
  10. III. Формирование новых понятий.

1. Первинні документи це:

а) процес оформлення господарських операцій відповідними документами;

б) процес спостереження, вимірювання об¢єктів обліку і реєстрація одержаної економічної інформації;

в) письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення;

 

2. З нижче приведених документів назовіть первинний документ:

а) прибутковий касовий ордер;

б) розрахунково-платіжна відомість;

в) авансовий звіт.

 

3. Які види облікових робіт включає бухгалтерська обробка документів?

а) перевірку, таксировку, групування, зведення, контировку документів;

б) перевірку, таксировку документів;

в) перевірку, зведення, контировку документів.

 

4. Що розуміють під документооборотом?

а) проходження документів значної кількості етапів;

б) рух документів від моменту складання на даному підприємстві або одержання зі сторони до використання для бухгалтерських записів і передачі в архів;

в) упорядкованість руху документів та своєчасного одержання їх для бухгалтерських записів;

 

5. Хто здійснює контроль за виконанням графіку документообороту?

а) особа уповноважена головним бухгалтером;

б) керівник підприємства;

в) головний бухгалтер.

 

6. Для чого призначені облікові реєстри?

а) для хронологічного і системного обліку господарських операцій;

б) для узагальнення процесів господарської діяльності;

в) для систематизації господарських операцій.

 

7. Яким способом виправляють помилку в кореспонденції рахунків?

а) способом “червоного сторно”;

б) коректурним способом;

в) способом додаткової бухгалтерської проводки.

 

8. Яка форма бухгалтерського обліку являється поширеною для виробничих підприємств в сучасних умовах?

а) меморіально-ордерна форма обліку;

б) журнально-ордерна форма обліку;

в) форма обліку “Журнал-головна”.

 

9. Інвентаризація передбачає:

а) підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності;

б) встановлення змін майна, коштів, зобов¢язань, які виникають між даними поточного обліку і фактичною наявністю;

в) перевірку фактичної наявності майна, коштів, зобов¢язань і порівняння цієї наявності з записами на рахунках бухгалтерського обліку.

 

10. Залежно від повноти охоплення об¢єктів розрізнюють інвентаризацію:

а) обов¢язкову;

б) повну і часткову;

в) повну.

 

11. Відповідальність за організацію проведення інвентаризації на підприємстві несе:

а) матеріально-відповідальнв особа;

б) головний бухгалтер підприємства, установи;

в) керівник підприємства, установи.

 

 

12. Обов¢язково інвентаризація проводиться у таких випадках:

а) при визначенні проведення інвентаризації власником (керівником) підприємств;

б) за проханням матеріально-відповідальної особи;

в) перед складанням річної фінансової звітності.

 

13. Дані про фактичну наявність матеріальних цінностей відображають в:

а) інвентаризаційному опису;

б) відомість результатів інвентаризації;

в) актах контрольної перевірки інвентаризації.

 

14. У порівнювальній відомості відображають:

а) результати інвентаризації;

б) лишки, нестачі;

в) дані про фактичну наявність майна, коштів, зобов¢язань.

 

15. Убуток цінностей в межах встановлених норм природного убутку списується:

а) рішенням керівника підприємства;

б) на фінансові результати;

в) на витрати виробництва, обігу та за рішенням керівника підприємства.

 

16. Понаднормові нестачі цінностей з вини осіб списуються:

а) на винних осіб за обліковими цінами;

б) на винних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір шкоди згідно діючого законодавства;

в) за рішенням керівника підприємства.

 

17. Лишки матеріальних цінностей підлягають:

а) оприбуткуванню на збільшення прибутку;

б) зарахуванню на збільшення матеріальних цінностей;

в) оприбуткуванню на збільшення витрат від іншої операційної діяльності.

 

18. Понаднормові нестачі матеріальних цінностей в випадках, коли винуватців не встановлено списуються:

а) за рішенням керівника підприємства;

б) на фінансові результати;

в) на збільшення інших витрат від операційної діяльності.

 

19. Протокол інвентаризаційної комісії про результати інвентаризації затверджується в строки:

а) після закінчення інвентаризації;

б) 5-ти денний термін після закінчення інвентаризації;

в) не пізніше грудня місяця звітного року.

 

20. Результати інвентаризації відображаються в бухгалтерському обліку в строки:

а) в тому місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року;

б) в 5- ти денний термін після закінчення інвентаризації;

в) після закінчення інвентаризації.

 

21. Що означає бухгалтерський запис Дт 947 Кт 10 300 грн.?

а) відображення суми нестачі основних засобів у складі витрат звітного періоду, якщо винна особа не встановлена;

б) нестачі основних засобів;

в) сума, що підлягає відшкодуванню винною особою по нестачам основних засобів.

 

22. Яким бухгалтерським записом відображають лишки виробничих запасів, виявлені інвентаризацією?

а) Дт 20 Кт 79;

б) Дт 719 Кт 20;

в) Дт 20 Кт 719.

 

23. Яким бухгалтерським записом відображають віднесення суми нестачі запасів на винну особу:

а) Дт 375 Кт 716;

б) Дт 947 Кт 20;

в) Дт 375 Кт 79.

 

24. Вкажіть зміст господарської операції за таким бухгалтерським записом:

Дт 30 Кт 719:

а) Зараховані кошти в касу від винних осіб;

б) оприбутковані лишки на збільшення прибутку;

в) оприбутковані лишки грошових коштів на збільшення доходів.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав