Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рахунки і подвійний запис

Читайте также:
  1. Access. Для нумерации записей в таблице используется поле Счетчик
  2. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  3. I. Пояснительная записка
  4. I. Пояснительная записка
  5. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  6. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  7. I. Пояснительная записка
  8. I. Пояснительная записка
  9. I. Пояснительная записка.
  10. II раздел. Задания этого раздела выполняются студентами самостоятельно письменно или устно (в записи на электронном носителе).
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1.Як визначають залишок на кінець місяця на активних рахунках?

а) від дебетового обороту рахунку вираховують кредитовий оборот рахунку;

б) до залишку на початок місяця додають оборот по кредиту рахунку і вираховують оборот по дебету рахунку;

в) до залишку на початок місяця додають оборот по дебету рахунку і вираховують оборот по кредиту рахунку.

 

2.Як визначають залишок на кінець місяця на пасивних рахунках?

а) до залишку на початок місяця додають оборот по кредиту рахунку і вираховують оборот по дебету рахунку;

б) до залишку на початок місяця додають оборот по дебету рахунку і вираховують оборот по кредиту рахунку;

в) від обороту по кредиту рахунку вираховують оборот по дебету рахунків.

 

3.В чому полягає суть подвійного запису в системі бухгалтерського обліку?

а) це спосіб відображення господарських операцій;

б) це спосіб відображення господарських операцій за дебетом одного рахунку та за кредитом іншого рахунку на однакову суму;

в) це метод бухгалтерського обліку, що зумовлює запис господарських операцій на рахунках.

 

4.Що називають кореспонденцією рахунків?

а) вказівка, на яких рахунках відобразити господарську операцію;

б) форма відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку;

в) взаємозв¢язок між рахунками, що виникає при подвійному запису господарських операцій.

 

5.Що означає бухгалтерський запис Дт 372 Кт 301 ?

а) видача коштів з каси в підзвіт;

б) списання з підзвіту сум;

в) видача коштів з каси дебіторам.

 

6.Зарахування на поточний рахунок банку короткострокової позики відображається бухгалтерською проводкою:

а) Дт 311 Кт 60;

б) Дт 60 Кт 311;

в) Дт 311 Кт 50.

 

7. Вкажіть, який зміст господарської операції виражає кореспонденція рахунків Дт 30 Кт 31?

а) зарахування коштів до каси з поточного рахунку банку;

б) зарахування коштів на поточний рахунок банку з каси;

в) перерахування коштів з поточного рахунку банку кредиторам.

 

8. Узагальнення інформації про доходи підприємства здійснюється за допомогою рахунків класу:

а) класу 4 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

б) класу 8 Плану рахунків бухгалтерського обліку;

в) класу 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

 

9. Рахунки класу 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку призначені:

а) для обліку активів підприємства;

б) для обліку розрахунків;

в) для обліку коштів, розрахунків та інших активів.

 

10. Рахунки класу 2 Плану рахунків бухгалтерського обліку є:

а) пасивними;

б) активними;

в) активно-пасивними.

 

11. Залишки по рахунках класів 1, 2, 3 Плану рахунків бухгалтерського обліку використовують:

а) для заповнення звіту про фінансові результати підприємства;

б) для заповнення активу балансу;

в) для заповнення пасиву балансу.

 

12. Субрахунок, який відображено в Плану рахунків бухгалтерського обліку це:

а) конкретизація синтетичного рахунку;

б) рахунок другого порядку є підрозділом рахунку першого порядку;

в) аналітичний рахунок.

 

13. Яке призначення мають оборотні відомості за аналітичними рахунками?

а) для узагальнення показників поточного бухгалтерського обліку;

б) для одержання необхідних даних про наявність, рух ресурсів, капіталу, зобов¢язань;

в) для узагальнення і перевірки оборотів і залишків на аналітичних рахунках, які об¢єднані відповідним синтетичним рахунком.

 

14. Аналітичний облік основних засобів ведеться в розрізі:

а) найменування;

б) інвентарних об¢єктів;

в) однорідних груп.

 

15. Бухгалтерський баланс складається на підставі:

а) залишків на кінець місяця аналітичних рахунків;

б) даних синтетичних рахунків;

в) залишків на кінець місяця синтетичних рахунків.

 

16. В якій сумі буде визначено залишок на кінець місяця по рахунку 30 Каса, якщо початкове сальдо складало 50 грн., оприбутковано в касу за місяць 300 грн., а видано з каси за місяць 150 грн.?

а) 200 грн.;

б) 150 грн.;

в) 100 грн.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав