Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бухгалтерський баланс

Читайте также:
  1. II. В бухгалтерском балансе
  2. Абсолютные показатели по затратам на производство и по балансовой прибыли
  3. Азотистый баланс организма
  4. АНАЛИЗ БАЛАНСА
  5. АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
  6. АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.
  7. Анализ динамики , структуры баланса прибыли
  8. Анализ динамики, состояния структуры Актива Баланса.
  9. Анализ ликвидности активов и баланса предприятия
  10. Анализ ликвидности баланса
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1.Баланс підприємства це:

а) таблиця, яка складається з двох рівновеликих частин: активу і пасиву;

б) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов¢язання і власний капітал;

в) звіт про активи, зобов¢язання і власний капітал підприємства.

 

2.В якому розділу балансу активу чи пасиву можуть бути одержані показники поточних зобов¢язань підприємства?

а) ІІІ розділ пасиву балансу;

б) IV розділ пасиву балансу;

в) ІІ розділ пасиву балансу.

 

3.За якою оцінкою основні засоби включаються до валюти балансу?

а) первісною вартістю;

б) залишковою вартістю;

в) переоціненою вартістю.

 

4.Сума прибутку, яка залишається в розпорядженні підприємства відображається в балансі:

а) І розділі пасиву балансу;

б) ІІ розділі пасиву балансу;

в) ІІ розділі активу балансу;

г) І розділі активу балансу.

 

5.В якому розділі балансу відображають додатковий капітал?

а) І розділі активу балансу;

б) І розділі пасиву балансу;

в) ІІ розділі пасиву балансу.

 

6.Вкажіть, за якою формулою схематично відображають важливу особливість балансу - рівність підсумку активу балансу підсумку пасиву балансу?

а) А = К + З;

б) К = А – З;

в) А = К.

 

7.В якому Положенні (стандарту) бухгалтерського обліку наведено зміст, загальні вимоги до визначенню, розкриттю статей балансу?

а) П (С) БО1;

б) П (С) БО 2;

в) П (С) БО 3.

 

8.В сучасних умовах підприємства складають баланс “брутто” чи баланс “нетто”?

а) баланс “брутто”;

б) баланс “нетто”;

в) баланс “брутто” за вирахуванням статей.

 

9.Назвіть події, що впливають на зміни в балансі:

а) господарські операції;

б) господарські процеси;

в) бухгалтерські документи.

 

10.Які зміни в балансі викликають активні операції?

а) двох статей активу балансу;

б) двох статей пасиву балансу;

в) один вид активу балансу збільшується, другий вид активу зменшується на однакову суму.

 

11.Вкажіть,до яких змін привела господарська операція по зарахуванню на поточний рахунок банку короткострокової позички?

а) двох статей активу балансу;

б) збільшення статті активу балансу і збільшення статті пасиву балансу;

в) збільшилися кошти по статті активу балансу “Поточний рахунок у банку і збільшилася заборгованість банку по короткостроковій позиції статті “Короткострокові кредити банку”.

 

12.Вкажіть, до якого типу операцій відноситься господарська операція з виплати заробітної плати із каси робітникам і службовцям?

а) активна;

б) активно-пасивна у бік зменшення;

в) активно-пасивна у бік збільшення.

 

13.Як визначається в І розділі активу балансу залишкова вартість нематеріальних активів?

а) різниця між первісною вартістю і зносом нематеріальних активів;

б) в сумі переоціненої вартості нематеріальних активів;

в) в сумі первісної вартості нематеріальних активів.

 

14.Як впливають на власний капітал суми неоплаченого та вилученого капіталу, яких відображено в І розділу пасиву балансу?

а) суми неоплаченого та вилученого капіталу не враховуються при визначенні підсумку власного капіталу;

б) суми неоплаченого та вилученого капіталу додаються при визначенні підсумку власного капіталу;

в) суми неоплаченого та вилученого капіталу наводяться в балансі в дужках і вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

 

15.Як впливає на валюту балансу резерв сумнівних боргів, відображений у ІІ розділі активу балансу?

а) в валюту балансу не входить резерв сумнівних боргів;

б) в валюту балансу зараховується резерв сумнівних боргів;

в) в валюту балансу буде врахована дебіторська заборгованість за первісною вартістю із вирахуванням резерву сумнівних боргів.

 

16.За допомогою балансу зміни у складі активів, капіталу, зобов¢язань можна простежити:

а) на кінець останнього дня звітного періоду;

б) на кінець звітного періоду;

в) на 1-е число місяця.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав