Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ ІІІ. ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ.

Читайте также:
  1. I. Результаты тестирования
  2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  3. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  4. III. Систематизація і доповнення знань
  5. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  6. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  7. V. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
  8. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  9. Актуалізація знань
  10. Актуалізація опорних знань
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Кількіст учнів Розподіл результатів за видами професійної діяльності (%)
I II III IV V VI VII VII IX X XI XII
 
Всього
                             

 

Види професіної діяльності в таблиці позначені:

I – Філософія; IV – Історія; VII – Математика; X – Біологія;

II – Економіка; V – Право; VIII – Фізика; XI – Інформатика;

III – Мови; VI – Медицина; IX – Хімія; XII – Географія.

При обробці анкети "Структура інтересів і схильностей" було виявлено, що 18% старшокласників мають інтерес до медицини; 12% обирають історію; по 10% учні проявили інтерес до мов та право; по 8% обрали учнів цікавлять такі види професій – математика, інформатика, економіка; 4% − філософія; та 2% - біологія; географія учнів взагалі не цікавила.

Отже можна сказати, що найбільше учнів цікавить медицина, тобто бажання лікувати та обслуговувати людей. , які обумовлені особливостями емоційної сфери, потребою в спілкуванні, поведінковим ("соціальним") інтелектом. Комунікативні здатності проявляються в успішності взаємодії з людьми, у легкості встановлення контактів з ними, у розумінні інтересів інших людей, узгоджених діях з колективом, в умінні організовувати спільні дії людей й ефективно впливати на них.

Також у даному дослідженні можно порівняти отримані результати по класам та визначити, яким типам, сферам та видам, віддають учні перевагу. 11-А клас (за професійним напрямком - природничий) у кількості 25 учнів та 11-В (за професійним напрямком - філологічний) 25 учнів.

За отриманими результатами по методиці «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д. Голландом), було встановлено, що в 11-А класі найбільше виражений соціальний тип – 24% та інтелектуальний тип 20 % (Див. додаток №1).

Результати отримані за методикою «сфера професійних переваг учнів» (опитувальник Йовайші), яка проводилась в 11 – А класі вказує на те, що учні класу надають перевагу сфері розумової праці – 24%, що вказує на зв'язок з навчальним напрямком класу (Див. додаток №2).

Тест"Структура інтересів і схильностей" в 11-А класі, де учні надають перевагу такому виду професійної діяльності як медицина – 32%. В свою чергу медицина являється також складовою професійного напрямку класу (Див. додаток №3).

В 11 – В класі бачимо, що за допомогою методики «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д. Голландом), було виявлено, що більшість учнів відповідають артистичному типу – 36%, що відповідає за своєю характеристикою професійному напрямку класу (Див. додаток №4).

За методикою «сфера професійних переваг учнів» (опитувальник Йовайші), серед учнів 11 – В класу більша частина відповідає сфері мистецтва – 40%, що визначається напрямком класу (Див. додаток №5).

За результатами тесту"Структура інтересів і схильностей" в 11 – В переважна кількість учнів класу обирають, такий вид діяльності як мови – 20%, що являються складовою професійного напрямку класу (Див. додаток №6).

Отже можемо сказати, що інтереси та схильності учнів за отриманими результатами за допомого методик, відповідають професійним напрямкам класів в яких вони навчаються.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав