Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика вибірки, методи та методики дослідження.

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  3. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  4. I. Из истории развития методики развития речи
  5. I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
  6. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  7. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  8. I. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. I. Организационно - методический раздел
  10. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

В результаті проведення аналізу пожежної безпеки зробили висновок, що під час проведення експерименту в кабінеті математики, облаштованого комп’ютерною технікою відповідають вимогам «Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України».

 

Розділ ІІІ. Емпіричні дослідження професійної спрямованості старшокласників.

Характеристика вибірки, методи та методики дослідження.

Дослідження проводилось на базі гімназії №31, міста Чернігова. В ньому приймали участь учні 11-А та 11-В класів. Вік досліджуваних – 16-17 років, загальна кількість 50 чоловік, з них 31 дівчат та 19 хлопців.

Дослідження проводилось анонімно. Досліджуваних просили прийняти участь у дослідженні, метою якого було виявлення особливостей спрямованості особистості в юнацькому віці як фактору у виборі професії.

Етапи емпіричного дослідження:

1. Проведення бесіди з класними керівниками та практичним психологом з метою визначення основних труднощів, які виникають в учнів одинадцятих класів при виборі майбутньої професії та визначення сформованого професійного вибору.

2. Проведення емпіричного дослідження для визначення спрямованості особистості в юнацькому віці як до вибору професії за допомогою використання певних методик.

3. Аналіз результатів дослідження.

4. Розробка практичних рекомендацій щодо надання допомоги старшокласникам у виборі професії.

Для виявлення взаємозв’язку між спрямованістю особистості та вибором старшокласниками майбутньої професії було використано: методика «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д. Голландом), методика «сфера професійних переваг учнів» (опитувальник Йовайші), Тест "Структура інтересів і схильностей".

1. «Типологія особистості та привабливе професійне середовище» (за Д. Голландом), дозволяє визначити професійні інтереси і переваги людини.

Опитувальник допомагає співвіднести свої схильності
, здібності і інтереси з конкретними професіями, більш точно визначитись зі своїми запитами в професійній діяльності і сприянні при плануванні майбутньої професійної кар’єри.

Закінчивши заповнювати опитувальник, учні зможуть дізнатись (або уточнити) область своїх інтересів: віддали б вони перевагу праці з людьми чи з технікою, і т. д. опитувальник складається з 42 пар професій, в кожній з яких потрібно знайти ту чи іншу, чому віддається більша перевага. Наприклад з двох професій поет чи психолог учень віддає перевагу другій, тоді в графі 41 (б) потрібно ставити знак «+».

Обробка бланку відповідей виконується наступним чином: учні підраховують кількість плюсів в кожному з шести вертикальних стовпчиків і ставить відповідні бали в нижніх клітинках бланку.

Питання підібрані та згруповані таким чином: в першому стовпчику вони відносяться до професій реалістичного типу, в другому – інтелектуального, в третьому – соціального, в четвертому – конвенційного, в п’ятому – ділового (підприємницького), в шостому – артистичного.

Максимальна сума плюсів в тих чи інших стовпчиках вказує на переважання інтересів, а можливо і схильностей до тих чи інших областей діяльності.

Характеристика типів:

Реалістичний тип – не соціальний, емоційно стабільний, орієнтований на сьогодення. Характеризується тим, що предметом праці тут є конкретні, реальні речі. Це може бути сфера виробництва, використання різних матеріальних цінностей і засобів. Його представники займаються конкретними об’єктами і їх практичним використанням: інструментами, різними речами, тваринами, машинами. Для виконання робіт необхідна вправність, рухливість, наполегливість, фізична сила. Віддають перевагу професіям, кі вимагають моторних навичок, спритності, конкретності, тобто, таким професіям, як: механік, електрик, інженер, агроном, садівник, водій, будівельник і т. п.

Для даного професійного типу характерними є переважно невербальні інтелектуальні здібності. Соціальні навики потрібні в незначній мірі і пов’язані, в основному, з прийомом і передачею мінімальної інформації.

Психомоторні навички переважають над математичними здібностями і здібностями до мов.

Спрямованість – речі, предмети, об’єкти.

Інтелектуальний тип – орієнтований на розумову працю. Характеризується вирішенням завдань, що першочергово передбачають наявність абстрактного мислення і творчих здібностей. Він не соціальний, аналітичний, раціональний, незалежний, оригінальний. У нього переважають теоретичній, в деякій мірі, практичні цінності. Роздумам про проблему він надає більшу перевагу у порівнянні з заняттями по реалізації, пов’язаних з нею рішень. Йому подобається розв’язувати завдання, які вимагають абстрактного мислення. Інтелектуал надає перевагу науковим професіям, таким як: ботанік, астроном, фізик, математик і т. і. Володіє високорозвиненим як вербальними так і невербальними здібностями.

Спрямованість – ідеї.

Соціальний тип – ставить перед собою такі цілі і завдання, які дозволяють йому встановити тісний контакт з навколишнім середовищем. Володіє соціальними вміннями і потребує соціальних контактів. Рисами його характеру є соціальність, бажання навчати і виховувати, гуманність, жіночність. Заняття, яким даний тип надає найбільшу перевагу – це навчання, лікування, обслуговування. В основному, це лікар, вчитель, психолог. Представник цього типу намагаються триматися осторонь від інтелектуальних проблем. Вони активні, вміють пристосовуватись. Проблеми вони вирішують емоційно, чуттєво і вміють спілкуватися. Їм притаманні хороші вербальні і відносно слабкі невербальні здібності.

Спрямованість – люди, спілкування.

Конвенційний тип – віддає перевагу чітко структурованій діяльності. З оточуючого середовища він вибирає цілі, задачі і цінності, які формуються із звичаїв і обумовлені станом суспільства. Їх підхід до проблем носить стереотипний, практичний, конкретний характер. Оригінальність йому не характерна. В значній мірі для нього характерні ригідність, консерватизм, залежність. Надає перевагу професіям, пов’язаними з розрахунками, канцелярією – бухгалтер, касир, економіст, статистик, комірник, працівник банку, ревізор і т.п.

Він володіє хорошими навичками спілкування, а також моторними навичками. Математичні здібності розвинуті у нього краще, ніж вербальні. Він поганий керівник і організатор, його рішення переважно залежить від оточуючих його людей.

Спрямованість – порядок, установлення порядку.

Підприємницький тип(діловий) вибирає цілі, цінності і задачі які дозволяють йому проявити енергію, ентузіазм, імпульсивність, домінантність, реалізувати любов до пригод. Віддає перевагу чисто «чоловічим», керівним ролям, в яких він може задовольнити свої потреби в домінантності і визнанні. Це такі професії, як: директор, телерепортер, завідувач, менеджер, журналіст, дипломат та інші. Для цього типу характерна широка сфера діяльності. Йому не подобаються заняття, пов’язані з ручною працею, а також ті, що вимагають посидючості, великої концентрації уваги й інтелектуальних зусиль. Він віддає перевагу невизначеним вербальним задачам, які пов’язані з керівництвом, високим статусом і владою. Найбільших успіхів досягають в управлінні, бізнесі і спорті.

Спрямованість – задачі та їх вирішення.

Артистичний тип відхиляється від чітко структурованих проблем і видів діяльності, які застосовують велику фізичну силу. Характеризується розв’язанням проблем і завдань що передбачають наявність художнього смаку і уяву. Йому властиві складні погляди на життя, гнучкість, незалежність рішень. Це не соціальний а оригінальний тип.

Спрямованість – емоції, відчуття.

2. Методика «сфера професійних переваг учнів» (опитувальник Йовайші), за допомогою цієї методики можна виявити професійні схильності: схильність до роботи з людьми; схильність до розумових видів роботи; схильність до роботи з людьми на виробництві; схильність до естетики та мистецтва;схильність до рухомих видів діяльності;схильність до планово-економічних видів робіт, які передбачають задоволення матеріальних потреб.

Інструкція має наступний вигляд: вкажіть якій із двох відповідей Ви надаєте перевагу. Свої відповіді оцініть балами від 0 до 3 таким чином: Якщо Ви згідні з твердженням а), але не згідні з твердженням б), то в клітку а) внесіть цифру 3, а в клітинку б) 0; Якщо Ви згідні з твердженням б), але не згідні з твердженням а), то в клітинку а) внесіть 0, а в клітинку б) 3; Якщо Ви надаєте незначну перевагу твердженню а), а не б), то в клітку а) впишіть 2, а в клітку б) 1; Якщо Ви надаєте незначну перевагу твердженню б), а не а), то в клітинку а) внесіть 1, а в клітинку б) 2. Чим вищий бал Ви отримали, тим краще розвинута схильність до тієї чи іншої сфери діяльності. Чим вищий бал отриманий, тим краще розвинута схильність до тієї чи іншої сфери діяльності.

3. Тест"Структура інтересів і схильностей" складається із 120 висловлювань. Даний тест дає можливість виявити інтерес учня в певному виді діяльності.

Потрібно знайомтеся з переліком видів діяльності та вибрати ті, котрими учні б хотіли займатися. При виборі варто враховувати лише наявність бажання займатися тими або іншими видами діяльності й не брати до уваги, чи є в учнів для цього необхідні знання, уміння й умови для їхнього виконання. Відзначити у бланку відповідей порядкові номери вибраних учнем видів діяльності.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав