Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. Курсова робота повинна містити:

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритмічні роботи з величинами
  4. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  5. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  6. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 1 страница
  7. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 2 страница
  8. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 3 страница
  9. БЛОК ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ № 1 4 страница
  10. Взаємозв'язок соціології та соціальної роботи.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Курсова робота повинна містити:

Титульний аркуш

Реферат

Зміст

Вступ

Основну частину

Висновки

Перелік посилань

Титульний аркуш оформлюється відповідно до додатка А.

Реферат оформляється відповідно до додатка Б.

У змісті студент повинен відобразити усі розділи та підрозділи (починаючи зі вступу і закінчуючи переліком посилань) з вказівкою номера сторінки у тексті.

Вступ розміщується на 1-2 сторінках. У вступі студент описує необхідність проведення техніко-економічних розрахунків і обґрунтування доцільності здійснення інвестицій.

Основна частина курсової роботи повинна містити такі розділи:

1 Характеристика підприємства (навести у таблицях вихідні дані згідно з відповідним варіантом).

2 Визначення потреби в устаткуванні і кількості працюючих.

2.1 Розрахунок дійсного фонду часу роботи устаткування і робітників.

2.2 Розрахунок необхідної кількості одиниць устаткування. Визначення коефіцієнтів завантаження.

2.3 Розрахунок необхідної кількості основних і допоміжних робітників.

2.4 Обґрунтування оргструктури управління.

3 Визначення інвестиційних і поточних витрат.

3.1 Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних відрахувань.

3.2 Обґрунтування системи організації заробітної плати і матеріального стимулювання. Розрахунок фонду заробітної плати.

3.3 Складання кошторису витрат на утримання і експлуатацію устаткування, кошторисів загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

3.4 Розподіл непрямих витрат.

3.5 Складання калькуляції собівартості продукції і кошторису витрат на виробництво.

3.6 Визначення потреби в оборотних коштах підприємства.

4 Визначення основних техніко-економічних показників і висновки щодо ефективності роботи підприємства.

4.1 Визначення беззбиткового обсягу виробництва і запасу тривалості.

4.2 Визначення суми прибутку.

4.3 Визначення основних техніко-економічних показників.

Висновки повинні містити не менше 2-х сторінок тексту, висновки варто формулювати чітко і лаконічно. Кожний висновок починається з нового рядка.

Розділ "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" містить список використаних джерел, що оформлюється у відповідності зі стандартами бібліографічного опису. Наприклад: Іванілов О.С. Економіка підприємства: [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / О.С. Іванілов. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ В УСТАТКУВАННІ, КІЛЬКОСТІ ПРАЦЮЮЧИХ ТА ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав