Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних відрахувань

Читайте также:
  1. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  2. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  3. Аналіз основних коефіцієнтів ділової активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» в частині активів
  4. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  5. Аналіз основних показників, що характеризують ліквідність
  6. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  7. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  8. Біогеохімічні цикли основних хімічних елементів
  9. Бюджет собівартості виготовленої продукції
  10. Бюджет собівартості реалізованої продукції

Вартість технологічного устаткування визначається на підставі даних табл. 4.1.

Таблиця 4.1 – Розрахунок вартості технологічного устаткування

Найменування устаткування Кількість, од. Ціна, грн. Вартість, грн.
Токарські верстати     з табл. 3.2  
Фрезерні верстати  
Шліфувальні верстати  
Зубофрезерні верстати  
Разом      

Вартість інших елементів основних фондів визначається укрупнено, виходячи зі структури, поданої в табл. 4.2.

Таблиця 4.2 – Структура основних фондів

Склад основних фондів Вартість, грн.. Питома вага, % Група
Будинки   36,7
Спорудження   6,5
Передатні устрої   3,7
Силові машини и устаткування   2,3
Технологічне устаткування з табл.4.1
Регулюючі устрої і прилади   2,9
Обчислювальна техніка   2,5
Транспортні засоби   1,2
Вимірювальний інструмент   1,64
Інвентар   0,41
Інші основні засоби   1,15
Разом    

Визначення суми амортизаційних відрахувань здійснюється за один рік по кожному об’єкту, який входить у склад окремої групи основних засобів. До групи 4 застосувати метод зменшення залишкової вартості, до групи 5 – метод прискореного зменшення залишкової вартості, до груп 3, 6, 9 –прямолінейний метод нарахування амортизації.

Відповідно до Податкового кодексу України основні засоби та інші необоротні активи підрозділяються на 16 груп (табл. 4.3).

Таблиця 4.3 – Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимі терміни їх експлуатації

Група Назва Термін корисного використання, роки
Земельні ділянки -
Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом
Будинки
  Споруди
  Передавальні устрої
Машини і обладнання
  з них: ЕВМ, засоби прочитування і друку інформації, комп'ютерні програми, телефони, мікрофони, рації та ін.
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди -
Малоцінні необоротні матеріальні активи -
Тимчасові нетитульні споруди
Природні ресурси -
Інвентарна тара
Предмети прокату
Довгострокові біологічні активи

У цьому підрозділі необхідно визначити вартість активної і пасивної частини основних фондів, питому вагу активної частини, фондоозброєність. До активної частини основних фондів відносять технологічне устаткування, вимірювальний інструмент та регулюючі устрої і прилади.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав