Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні вимоги до оформлення курсової роботи

Читайте также:
  1. II. Основні засоби
  2. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  6. Агент з митного оформлення
  7. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  8. Алгоритм виконання курсової роботи
  9. Алгоритмічні роботи з величинами
  10. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Курсова робота виконується машинописним або машинним способами (як виняток у рукописному) українською мовою на аркушах білого паперу формату А4 (297х210 мм) з одного боку. Шрифт: Times New Roman, розмір – 14 пт; абзац: 1,25 см; вирівнювання – по ширині.

Текст записки треба друкувати, додержуючись наступних розмірів полів: лівого – не менше 30 мм, верхнього та нижнього – не менше 20 мм, правого – не менше 10 мм. При друкуванні необхідно додержуватись рівномірної щільності, контрастності та чіткості зображення по усьому обсягу тексту. У тексті повинні бути чіткі, чорного кольору, нерозпливчаті лінії, букви, цифри та інші знаки.

Помилки, описки і графічні неточності дозволяється виправляти підчисткою або замалюванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці або поміж рядків виправленого зображення машинописним способом, або від руки. Виправлене повинно бути чорного кольору. Допускається не більше п’яти виправлень.

Номер варіанта надається викладачем відповідно до порядкового номера в списку групи. Перший у списку студент наступної групи отримує наступний № варіанта після останнього зайнятого студентами попередньої групи.

Інформаційною базою для виконання курсової роботи є вихідні дані за відповідним варіантом, наведені у додатку В. Вихідні дані, що є загальними для усіх варіантів, подані безпосередньо у тексті методичних вказівок до виконання курсової роботи.

Оскільки курсова робота носить навчальний характер і призначена для вивчення загальних питань економіки підприємства, то деякі розрахунки опущено. Показники, що повинні бути результатами зазначених розрахунків, подані у відповідних розділах методичних вказівок і є загальними для усіх варіантів.

Усі сторінки повинні бути пронумеровані, починаючи з титульного аркуша (на ньому номер сторінки не вказується). Порядковий номер сторінки ставлять на верхньому полі (в правому куті).

Нумерація формул, таблиць, рисунків виконується за розділами. Перша цифра – номер розділу, друга – порядковий номер формули, таблиці або рисунку у розділі. Наприклад, табл. 1.2 (друга таблиця у першому розділі), рис. 3.4 (четвертий рисунок у третьому розділі).

Курсова робота, написана й оформлена відповідно до поставлених вимог, здається у встановлений термін керівнику на перевірку.

Під час захисту студент повинний бути готовим відповісти на будь-яке запитання викладача, поставлене у процесі захисту з усіх розділів курсової роботи. Захист завершується одержанням оцінки.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав