Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обґрунтування системи організації заробітної плати і матеріального стимулювання. Розрахунок фонду заробітної плати

Читайте также:
  1. GPS-системи
  2. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  4. Адаптація нервово-м’язової системи до аеробних навантажень
  5. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  6. Актуальність теми. Обґрунтування теми.
  7. Аналіз загальних показників організації праці
  8. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  9. Банківські системи зарубіжних країн, особливості їх побудови та функціонування
  10. Банкіри озвучили топ-10 проблем фінансової системи України
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У курсовій роботі студенту необхідно вибрати і дати мотивоване обґрунтування обраної системи організації заробітної плати для всіх категорій працюючих.

Розрахунок починається з визначення фонду основної заробітної плати.

Розрахунок фонду основної заробітної плати основних робітників здійснюється за формою табл. 4.4.

Таблиця 4.4 – Розрахунок фонду основної заробітної плати основних робітників

Назва операції Трудомісткість, н-год. Розряд Годинна тарифна ставка, грн/год. Відрядна розцінка, грн/шт. Виробнича програма, шт. Фонд основної заробітної плати
Виріб 1
Токарська   0,955      
Фрезерна   0,955    
Шліфувальна   0,833    
Зубофрезерна   0,955    
Всього по виробу 1      
Виріб 2
Токарська   0,955      
….          
Разом            

Розрахунок відрядної розцінки (Ріjвід) здійснюється за формулою:

Ріjвід =ТРіj ТСіjгод, (4.1)

де ТРіj – трудомісткість і-го виробу j-й операції, н-год;

ТСіjгод – годинна тарифна ставка і-го виробу j-й операції, грн/год.

Після визначення фонду основної заробітної плати студент розраховує доплати до годинного, денного і річного фондів. Премії визначаються на основі запропонованих систем преміювання.

Розрахунок фонду основної заробітної плати допоміжних робітників здійснюється за формою табл. 4.5.

Розрахунок фонду зарплати основних і допоміжних робітників здійснюється за формою табл. 4.6.

 

Таблиця 4.5 – Розрахунок фонду основної заробітної плати допоміжних робітників

Категорія допоміжних робітників Чисельність, осіб Розряд Годинна тарифна ставка, грн/год. Ефективний фонд часу, год. Фонд основної заробітної плати
Наладчики   0,717    
Електрики   0,717  
Мастильники   0,627  
Ремонтні слюсарі   0,627  
Разом   - - -  

Таблиця 4.6 – Розрахунок фонду заробітної плати робітників

Фонд заробітної плати Доплата Разом фонду, грн Середня заробітна плата, грн
% грн
1. Фонд основної зарплати      
2. Доплати до годинного фонду, у т.ч.:       Середньогодинна зарплата
премії  
за роботу в нічний час    
незвільненим бригадирам за керівництво бригадою    
3. Годинний фонд зарплати    
4. Доплати до денного фонду, у т.ч.:       Середньоденна зарплата
підліткам за пільгові години    
5. Денний фонд зарплати    
6. Доплати до річного фонду, у т.ч.:       Середньорічна зарплата
оплата відпусток    
7. Річний фонд    

* Знак "√" указує на осередки, у яких повинні бути показники.

Доплати за роботу в нічний час розраховуються таким чином. Відповідно до статті 54 КЗоТу, нічним вважають час із 10 годин вечора до 6 годин ранку. Робота в нічний час оплачується в підвищеному розмірі, але не нижче 20% тарифної ставки за кожну годину роботи в нічний час. Доплати за роботу в нічний час(Днч) визначаються за формулою:

де ФОЗП – фонд основної зарплати, грн;

КФзм – коефіцієнт змінності, КФзм = 2;

Тзм – тривалість зміни, Тзм = 8 ч;

Тнч – тривалість роботи в нічний час у межах доби, год.;

%Днч – відсоток доплат за роботу в нічні години, %.

Доплати незвільненим бригадирам за керівництво бригадою розраховуються за формулою (4.3), виходячи з кількості робітників у бригаді. Для цього необхідно робітників кожної професії розділити на бригади.

де Чобщ – чисельність робітників (основних і допоміжних);

Чб – чисельність бригадирів;

%Дб – процент доплат бригадирам, %.

Якщо в бригаді робітників менше 10 осіб, то доплата встановлюється в розмірі 10%, якщо 10 осіб і більше, то доплата встановлюється в розмірі 15%.

Доплати підліткам за пільгові години визначаються за формулою 4.4. Пільговою вважається 1 година для підлітків. Вона оплачується в розмірі тарифної ставки погодинника 1-го розряду (0,5 грн/год.).

Дп = Кп Дф ТСпог, (4.4)

де Кп – кількість підлітків;

Дф – фактична кількість днів роботи підприємства;

ТСпог – годинна тарифна ставка погодинника першого розряду, грн/год., ТСпог=0,5 грн/год.

Кількість підлітків прийняти рівною останній цифрі номера варіанта.

Оплата відпусток розраховується за формулою:

де ФДЗП – фонд денної зарплати, грн.;

До – тривалість відпустки робітників, дні. До = 25.

Розрахунок середньої зарплати здійснюється за формулами:

де Чобщ – чисельність робітників (основних і допоміжних);

Феф – ефективний фонд часу роботи 1-го робітника, год.;

ФГЗП, ФДЗП, ФРЗП – фонд годинної, денної і річної зарплати відповідно, грн.

За даними табл. 4.6 необхідно визначити відсоток додаткової зарплати до основної за формулою:

де ФОЗП – фонд основної зарплати, грн.

Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців визначають на основі штатного розкладу, посадових окладів і персональних надбавок за формою табл. 4.7.

Таблиця 4.7 – Розрахунок фонду заробітної плати керівників, спеціалістів і службовців

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав