Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АБСОРБЦІЯ - процес виборчого поглинання парів або газів з газових чи парогазовых сумішей рідкими поглиначами - абсорбентами.

Читайте также:
  1. A. ненормальный ход родового процесса, родо­вые травмы
  2. CISC и RISC-процессоры
  3. D. как завершающий этап сукцессионного процесса
  4. I. Определение эпидемического процесса и методологическое обоснование разделов учения об эпидемическом процессе.
  5. I. Определение эпидемического процесса и методологическое обоснование разделов учения об эпидемическом процессе.
  6. IBM рассказала о процессоре Power7
  7. IBM рассказала о процессоре Power7
  8. II Разновидности производственных процессов
  9. II. Сравнение потоков и процессов
  10. II. Факторы эпидемического процесса.

Суміш парів або газів, що направляється на абсорбцію називають абсорбтивом, а речовину, що використовують як поглинач - називають абсорбентом.

Процеси абсорбції є процесами селективними, тобто виборчими. Це значить, що кожен абсорбент найкраще поглинає якісь визначені гази або пари; інші складові газові суміші їм не поглинаються або поглинаються незначно.

Ця властивість абсорбентів дає можливість у всіх випадках підібрати необхідні поглиначі і здійснити поділ гомогенної газової суміші. Якщо, наприклад, потрібно очистити природний газ, коксовий газ чи інші газові суміші від сірководню, що є шкідливою домішкою, підбирають таку рідину, що добре б розчиняла сірководень або давала б з ним нестійкі сполуки (легко руйнуються).

Таких поглиначів декілька - етаноламінові розчини ((С2Н4)ОН)NH2 - моноетаноламін), мишьяково-содові, мідно-аміачні розчини й ін. Процес поглинання в цьому випадку йде з утворенням наступних хімічних сполук

 

(C2H4OH)NH2+H2S--> (C2H4OH)NH3SH+Q

 

Na3AsО4 H2S-->Na3AsS4+4H2O+Q

 

При виділенні ацетилену з газів пиролиза метану (одержання ацетилену термоокислювальним пиролізом чи электрокрекингом природнього газу) використовують такі поглиначі як диметилформамид, метилпиролідон, ацетон, метиловий спирт, зріджений аміак. При уловлюванні ароматичних сполук з коксового газу застосовують солярове масло і т.д.

На практиці абсорбент підбирають таким чином, щоб він був практично нелетучим.

Основним законом рівноваги системи газ-рідина є закон Генрі, згідно якого в стані рівноваги парціальний тиск Р розчиненого газу над розчином пропорційний його мольній частці Х в розчині:

 

де Р- парціальний тиск газу над рідиною;

Х - мольна частка газу, розчиненого в рідині;

- коефіцієнт пропорційності (коефіцієнт Генрі або константа Генрі, що залежить від природи речовини, що розчиняється і температури.)

Тобто розчинність газу (чи компонента, що поглинається,) у рідині при даній температурі пропорційна його парціальному тиску над рідиною.

Рушійною силою процесу абсорбції, що обумовлює перехід речовини з газу в рідину, є різниця між робочими концентраціями компонента в газі й у рідині. Якщо концентрація в газовій фазі компонента, що уловлюють, більше, ніж у рідині, значить йде процес розчинення, тобто уловлювання компонента; у противному випадку поглинений компонент буде виділяться з абсорбенту.

Процесиабсорбції, як правило, экзотермічні. Тепло, що виділяється буде підвищувати температуру процесу, що викликає зниження поглинальної здатності рідини, і умови абсорбції будуть погіршуватися.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав