Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

УМОВИ УТВОРЕННЯ ГОРЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Читайте также:
  1. Активізація державотворчих процесів на західноукраїнських землях та утворення ЗУНР. Об’єднання УНР та ЗУНР.
  2. Аналіз внутрішнього середовища
  3. Аналіз мікросередовища, макросередовища, маркетингового середовища
  4. Аналіз факторів внутрішнього середовища
  5. Базисні умови поставки товару.
  6. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  7. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  8. Вибір методу ціноутворення (методу визначення базової ціни).
  9. Вибір стратегії ціноутворення.
  10. Вибори і референдуми в Україні, їх види та умови проведення

При нормальній роботі усередині абсорберів концентрація газо-парової фази знаходиться поза межами запалення, тому що суміші, що надходять на абсорбцію, найчастіше не містять кисню. Якщо ж на абсорбцію надходить паро- чи газоповітряна суміш, можливі два випадки:

 

1)початкова концентрація горючих компонентів більше верхньої концентраційної межі поширення полум’я. У процесі абсорбції концентрація горючих компонентів буде зменшуватися і на визначеному етапі може проходити концентраційні межі. Це небезпечно;

 

 

2)початкова концентрація горючих компонентів менше нижньої концентраційної межі поширення полум’я.

Тут можливі два варіанти (у залежності від величини робочої температури в абсорбері і нижньої температурної межі поширення полум’я абсорбенту);

n при горючі концентрації не утворюються. Це має місце при нормальній роботі, коли в абсорберах підтримується невелика робоча температура (процес поглинання йде краще при відносно низьких температурах);

n при можуть утворитися горючі концентрації. Це може бути при порушеннях режиму охолодження абсорбенту або вихідної газової суміші, що надходить на абсорбцію, у результаті яких температура в абсорбері буде підвищуватися.

Що ж може стати причиною підвищення температури в абсорбері? Перш за все це підвищення температури в абсорбері при порушенні режиму охолодження абсорбенту (чи суміші), яке можна визначити виходячи з наступних розумінь.

Кількість тепла, що виділяється при абсорбції, йде на нагрівання абсорбенту і газової суміші. У результаті їхня температура підвищується на величину в порівнянні з :

 

звідки

 

 

де С-питомі теплоємності абсорбенту і суміші газів.

Звідки, в абсорбері установиться температура

 

Якщо більше, порушення режиму охолодження процесів абсорбції становлять реальну небезпеку для установки, тобто:

 

Оцінюючи небезпеку утворення горючих концентрацій в проміжних емкостях, тобто в емкостях, де знаходиться насичений компонентом абсорбент, необхідно враховувати не тільки наявність у них парів самого абсорбенту, але і тих парів або газів, що поглинаються і будуть виділятися з абсорбенту.

Варто враховувати також, що при заповненні проміжних емкостей насиченим абсорбентом не виключена можливість утворення місцевих горючих концентрацій у районі викиду пароповітряної суміші назовні через дихальні труби.

Значна пожежна небезпека виникає при ушкодженні і руйнуванні абсорбційних установок, причиною яких можуть бути підвищення тиску і корозія.

Підвищення тиску в абсорбційних установках буває при :

 

- ЗНИЖЕННІ РІВНЯ РІДИНИ, що знаходиться в нижній частині абсорбера. У цьому випадку газова фаза може безперешкодно виходити з абсорберів назовні через проміжні ємності, а при відсутності проміжних емкостей газова фаза першого абсорбера буде надходити в десорбційні колони, що викликає підвищення тиску, тому що колони майже завжди працюють при меншому тиску, чим абсорбери .

Приклад ненадійної роботи регулятора рівня:

У виробництві аміаку на абсорбері, що працює під тиском 32 МПА, відмовили в роботі прилади, рівень рідини понизився, і газ з абсорбера через відкритий клапан поширився в суміжну апаратуру низького тиску (де ведуть десорбцію), відбувся вибух.

- ПРИ ЗРОСТАННІ ГІДРАВЛІЧНОГО ОПОРУ шару насадки (читарілок) скруберів .

- ПРИ ЗАБРУДНЕННІ насадки відкладеннями солей і інших твердих домішок.

Деякі гази при абсорбції здатні до різних фізико-хімічних перетворень з наступним нагромадженням продуктів, що утворюються, в апараті, що активні і можуть за певних умов розкладатися з вибухом. Вибухове розкладання нестабільних хімічних сполук відбувається тоді, коли така речовина знаходиться в сухому стані (у зволоженому - безпечно).

Приклад: скрубер зрошували не постійно, з перервами, нітрозні ж гази подавали безупинно. Це привело до того, що на сухій насадці накопичився нітрат амонію, що утворюється в скрубері, мимовільне розкладання якого відбулося з вибухом.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав