Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Небезпека виникнення аварій при проведенні масообмінних процесів та їх попередження.

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Аварійно-рятувальні служби
  4. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  5. Активізація державотворчих процесів на західноукраїнських землях та утворення ЗУНР. Об’єднання УНР та ЗУНР.
  6. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  7. Апарати для проведення теплових процесів.
  8. БЕЗПЕКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ
  9. БЕЗПЕЧНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  10. Біохімічні чинники виникнення втоми при виконанні тривалих вправ великої і помірної потужності

 

Навчальна мета: 1. Розглянути сутність та призначення абсорбційних та адсорбційних процесів.

2. Вивчити пожежну небезпеку процесів абсорбції та адсорбції.

3.Прививати навички самостійного інженерного підходу при розробці ефективних пожежно-профілактичних заходів.

Виховна: виховувати у курсантів відповідальність за вибрану професію, підвищувати активність щодо отримання глибоких знань з дисципліни, виховувати дисципліну та відповідальність щодо дотримання вимог наказів, розпоряджень.

 

 

Термін : 80 хвилин

Місце проведення: аудиторія за розкладом

Матеріальне забезпечення: 1. Плакати

2. Кодоскоп

3. Приклади пожеж

 

Харків -2014


Основна література:

 

1. Клубань В.С., Петров А.П., Рябиков В.С. Пожарная безопасность предприятий промышленности и агропромышленного комплекса М.: Стройиздат.- 1987.- с.164-167.

2. Алексеев М.В., Волков О.М. и др. Пожарная профилактика в технологических процессах прпоизводств.- М.ВИПТШ- 1976. с.242-248.

3. Общие правила взрывобезопасности для взывопожароопасных химических. Нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. Сб. норматив. докум. №30 с. 471.

4. 5. Правила пожежної безпеки в Україні. Київ. 1995.- с.80.

6. ВУПП-88. Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперабатывающей и нефтехимической промышленности.- Сб. норм. Док. № 31.с.242.

 

 

План лекції.

Вступ 5 хв.

1.Сутність абсорбційних та адсорбційних процесів. 20 хв.

2. Пожежна небезпека абсорбційних та адсорбційних процесів. 25 хв.

3.Притипожежний захист абсорберів та адсорберів. 20 хв.

Висновок 5 хв.

Завдання на самопідготовку 5 хв.

 

1. Сутність абсорбційних та адсорбційних процесів

 

На промислових підприємствах приходиться здійснювати не тільки процеси поділу розчинів на складові їхні компоненти, але і процеси поділу газових і парових сумішей.

Для поділу й очищення газових і парових сумішей, хімічних продуктів найчастіше використовують СОРБЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, в основі яких лежить виборча здатність до поглинання окремих компонентів суміші.

СОРБЦІЯ - поглинання газів, парів і розчинених речовин твердими тілами і рідинами, тобто це такі процеси, при яких поглинання речовини відбувається на поверхні розподілу двох фаз (газ-рідина, газ-тверда речовина, рідина-тверде тіло) незалежно від механізму поглинань.

Розрізняють наступні види сорбції:

- адсорбцію;

- абсорцию;

- хемосорбцію;

- капілярну конденсацію.

Ми з вами розглянемо процеси абсорбції й адсорбції, тому що газові і парогазові суміші, що надходять на сорбцію, і речовини, використовувані як сорбенти, часто бувають горючими; сорбційні установки в цих випадках відрізняються пожежовибухонебезпекою.

У промисловості процеси абсорбції широко застосовуються для виділення необхідних компонентів з газових сумішей (наприклад, виділення аміаку, парів бензолу й ін. речовин з коксового газу), для очищення газових сумішей від шкідливих домішок (наприклад, очищення природного газу від сірководню, для санітарного очищення газів, що відходять, від сірчистого ангідриду і т.д.), як основна технологічна стадія ряду найважливіших виробничих процесів (наприклад, абсорбція сірчаного ангідриду у виробництві сірчаної кислоти, абсорбція хлористого водню у виробництві соляної кислоти і т.д.).


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав