Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка різниця між міжнародним договором, угодою, конвенцією, хартією і протоколом?

Читайте также:
  1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  2. Залогодержатель имеет право пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно предоставляя залогодателю отчет о пользовании.
  3. Інформаційна війна та медіа-тероризм: схожість різниця
  4. Інформаційна війна та медіа-тероризм: схожість різниця
  5. Плата за страхование, которую страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором, называется страховым (страховой)...
  6. Природа і система міжнародного приватного права. Його співвідношення з міжнародним публічним правом.
  7. Різниця між елітарною та масовою культурою
  8. Співвідношення між міжнародним
  9. У яких випадках шлюб визнається недійсним? У чому, на Вашу думку, різниця між визнанням шлюбу недійсним і розірванням шлюбу?

Згідно з Законом «Про міжнародні договори України» (2004 р.) під міжнародним догово­ром України розуміють укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права договір, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо) (ст. 1).

Отже, під поняттям «міжнародний договір» слід розуміти різні види (або форми) міжнародно-правових документів(угода, конвенція, хартія і протокол, пакт, декларація) Немає різниці у юридичній силі

--Стокгольмська декларація з навколишнього середовища – базовий акт для міжнародного права навколишнього середовища, це не міжнародний договір, а політико-правовий документ( на конференції ООН 1972 р.)декларація містить принципи екологічно коректної поведінки держав)

--Хартія – це правовий акт, що не має обов»язкової сили, за змістом майже завжди є декларацією і формулює принципи і цілі будь-яких міжнародних домовленостей.

Наприклад: Хартія морів 1982, Всесвітня хартія природи 1982, Європейська хартія про навколишнє середовище та здоров»я 1990

--міжнародні угоди ( зазвичай між декількома державами):на Конференції причорноморських країн 21 квітня 1992 року – «Конвенція про захист Чорного моря від забруднення»

--Конвенція ООН « Про охорону біологічного різноманіття» 1992 , Ріо-де-Жанейро, ратифікована Україною 29.11.1994

--Конвенція про водно-болотні угіддя 1971р.в Рамсарі ( Іран), ратифікована 29.10.1996

-- Конвенція про запобігання забрудненню моря скидами відходів та ін.. матеріалів ( Лондонська конвенція 1972 р.)

--ПРОТОКОЛ: це додаток до Конвенції з певного спеціального питання

Наприклад: 1) Нагойський протокол про доступ до генетичних ресурсів та розподіл на справедливій і рівній основі вигід від їх використання до Конвенції про біологічне різноманіття; 2) Протокол про воду та здоров»я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року; 3) Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Ще є: ( щодо окремих видів тварин чи рослин)

--Меморандум про взаєморозуміння щодо збереження та менеджменту середньоєвропейської популяції дрохви Otis tarda

 

С/к 8. Які джерела міжнародного права є юридично обов’язковими? Наведіть приклади міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі охорони навколишнього середовища.
див. Теорет. Пит.№6
юридично обов’язкові – ті, які ратифіковані ВРУ
приклади виділені в теоретичному +: (це, мабуть, теж можна додати до теоретичного)


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав