Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Повноваження Кабінету Міністрів України.

Читайте также:
  1. Аварійно - рятувальні служби України.
  2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  4. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  5. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  6. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  7. Війна радянської Росії проти УНР і проголошення незалежності України.
  8. Г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольські міські, районні державні адміністрації, державні органи приватизації відповідно до закону.
  9. Географічне розташування, природно-ресурсний потенціал і національний склад населення України.
  10. Геополітичне середовище і стратегічні вектори зовнішньої політики України.

Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України.

Контрольні функції Кабінету Міністрів Україниурегульовані у Конституції України та у Тимчасовому регламенті, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2010 року.

Кабінет Міністрів України відповідно до ст. 116 Конституції Укра­їни

· подає Верховній Раді України звіт про виконання Державного бю­джету України;

· спрямовує, координує і контролює діяльність міністерств, інших органів виконавчої влади, Ради Міністрів Автоном­ної Республіки Крим, обласних Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (п. З розділу І Тимчасового регламенту), зокрема органів виконавчої влади, які здійснюють фінансовий контроль: Націо­нального банку України, Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації України тощо.

v забезпечення проведення бюджетної, фінансової, цінової,
інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової, структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення, соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки і культури, охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;

v у сфері економіки та фінансів:

v забезпечує проведення державної економічної політики,
здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки;

v забезпечує розроблення і виконання загальнодержавних програм
економічного та соціального розвитку;

v визначає доцільність розроблення державних цільових програм з
урахуванням загальнодержавних пріоритетів та забезпечує їх виконання;

v забезпечує проведення державної фінансової та податкової політики, сприяє стабільності грошової одиниці України;

v розробляє проекти законів про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

v приймає рішення про використання коштів резервного фонду
Державного бюджету України;

v обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск облігацій державних внутрішніх та зовнішніх позик;

v організовує державне страхування;

v забезпечує проведення державної політики цін та здійснює
державне регулювання ціноутворення;

v забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання

зовнішньоекономічної діяльності;

v організовує та забезпечує здійснення митної справи;

v бере участь у складанні платіжного балансу та організовує
роботу із складання зовнішньоторговельного балансу України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;

v виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про
Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, а в інших випадках - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав