Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проголошення ЦР автономії України

Читайте также:
  1. VII. Антропологічний склад народів України
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  4. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  5. Адвокатура України у радянський період.
  6. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  8. Адміністративно-правовий статус Президента України
  9. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  10. Адміністративно-територіальними одиницями України мали б стати: область (земля), район, місто, селище і село.

У кінці травня 1917 р. до Петрограда для переговорів з Тимчасовим урядом прибула делегація Центральної Ради на чолі з В. Винниченком. У вимогах Ради йшлося про офіційне визнання автономії України та визначення її кордонів, виділення солдатів-українців в окремі військові частини, українізації вищої та середньої школи, надання Центральній Раді певних коштів для задоволення національних потреб. Тимчасовий уряд відповів відмовою. Із відповіді Тимчасового уряду Центральній Раді:«Тимчасове правительство не може признати Центральну Раду виразницею волі всього українського народу як з формального боку, так і з фактичного. Справу установлення автономії України можуть порішити тільки Установчі Збори».

У червні 1917 р. депутатами І Всеукраїнського селянського з’їзду та ІІ Всеукраїнського військового з’їзду було підтримане рішення Центральної Ради про визнання автономії України. Паралельно відбувався процес формування української армії.

10 (23) червня 1917 р.Центральна Рада,виконуючи рішення ІІ Військового з’їзду, схвалила текст І Універсалу під назвою «Універсал Української Центральної Ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого», у якому зазначалося: «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані … голосуванням Всенародні українські збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші українські збори».

Основні положення І Універсалу:

· проголошення національно-територіальної автономії України;

· УЦР ставала вищим державним органом влади до скликання Всенародних українських зборів (вищий законодавчий орган);

· заклик до населення створювати підпорядковані УЦР органи місцевої влади;

· створення української державної скарбниці за рахунок спеціального податку з населення;

· участь представників усіх національностей у державотворчих процесах України;

· необхідність розробки закону про землю.

Текст універсалу було опубліковано в газетах, у листівках і надіслано до всіх губерній. Українська громадськість сприйняла цей документ з великим піднесенням. Тимчасовий уряд негативно поставився до І Універсалу, оголосивши його «злочином» і «виявом сепаратизму» зі сторони України: «Братці українці! Не йдіть необачним шляхом роздроблення сил визволеної Росії! Не відривайтеся від загальної Батьківщини!».

15 (28) червня було створено український крайовий уряд –Генеральний секретаріат, який складався з 8 секретарств. Його очолив В. Винниченко.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав