Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні поняття стандартизації

Читайте также:
  1. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  2. II. Основні засоби
  3. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. Uml; Основні теоретичні положення
  6. Адміністративні стягнення: поняття та види
  7. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  8. Буття як поняття та категорія. Проблема буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття.
  9. В) Екзистенціалізм та його основні напрями.
  10. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.

Стандартизація, як і будь-яка інша окрема галузь знань, оперує певною термінологією. Термін стандартизаціяз'явився в українському словнику (спочатку технічному) у 20-х роках XX ст. під впливом зарубіжного промислового досвіду.

Поняття стандартизаціярозвивалося і на національному, і на міжнародному рівнях. Тільки в 1962 році Міжнародна організація із стандартизації (ІSО) прийняла перше офіційне визначення цього терміна. Нині стандартизацію визначають як діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі шляхом встановлення положень для загального і багаторазового застосування щодо реально існуючих або потенційних завдань.

Стандартизація як окрема галузь знань використовує низку вихідних понять, які мають на сьогодні усталене дефініціювання (у цьому посібнику наведені визначення, подані М. Хойнацьким)] [49, с. 33-35].

Міжнародна стандартизація - це робота зі стандартизації, участь у якій відкрито для відповідних органів двох чи більше країн. Результатом її є міжнародні стандарти, що використовуються країнами-партнерами у вирішенні питань національної стандартизації, для полегшення науково-технічних і торговельних зв'язків.

Національна стандартизаціяпровадиться в межах однієї країни. В Україні розрізняють стандартизацію державну, здійснювану урядовими органами, і галузеву, здійснювану відповідними компетентними органами певної галузі народного господарства.

Досягнення науки і техніки в основному фіксують у нормативних, або нормативно-технічних документах (НТД).

Нормативний документмістить правила, загальні принципи та характеристики, що стосуються певних видів діяльності або їх результатів; він доступний широкому колу споживачів (користу­вачів).

До НТД із стандартизації належать: стандарти, технічні умови, керівні документи.

Стандарт- нормативний документ із стандартизації, розроблений, як правило, за згодою, що характеризується відсут­ністю заперечень з істотних питань у більшості зацікавлених сто­рін, і затверджений визнаним органом (або підприємством), у якому можуть встановлюватися для загального і багаторазового користування правила, загальні принципи, характеристики, вимоги чи методи, що стосуються певних об'єктів стандартизації, і який спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній галузі.

Галузевий стандарт - стандарт, затверджений міністерством (відомством).

Технічні умови - нормативний документ на конкретну продук­цію (послугу), затверджений підприємством, що його розробило, як правило, за погодженням з підприємством-замовником (спожи­вачем).

Міжнародний стандарт- стандарт, прийнятий міжнародними організаціями із стандартизації.

Національний стандарт- стандарт, прийнятий національним органом із стандартизації однієї країни.

Стандарти науково-технічних та інженерних товариств і спілок -нормативні документи, що розробляються для динамічного відбиття й поширення одержаних у певних галузях знань та сферах професійних інтересів результатів фундаментальних і прикладних досліджень і які не суперечать обов'язковим вимогам державних стандартів України та галузевих стандартів. Ці стандарти можуть використовуватися на основі добровільної згоди користувачів.

До основних понять стандартизації належать також об'єкт стандартизації, комплекс стандартів, сумісність, взаємозамінюваність та уніфікація.

Об'єкт стандартизації- предмет (продукція, процес, послуга), що підлягає чи піддається стандартизації.

Комплекс стандартів - сукупність взаємопов'язаних стан­дартів, що об'єднані спільною цільовою спрямованістю і встановлюють узгоджені вимоги до взаємопов'язаних об'єктів стандартизації.

Сумісність- придатність продукції, процесів і послуг до спільного, що не викликає небажаних взаємодій, використання при заданих умовах для виконання встановлених вимог.

Взаємозамінюваність - придатність одного виробу, процесу, послуги для використання замість іншого виробу, процесу, послуги з метою виконання одних і тих самих вимог.

Уніфікація - вибір оптимальної кількості різновидів продукції, процесів, послуг, параметрів.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав