Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Економічна діагностика ефективності господарської діяльності страхових компаній

Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  2. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  3. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
  4. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  5. Аналіз ефективності інвестиційного проекту.
  6. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКОМ
  7. Аналіз ефективності надання ПАТ КБ «Приватбанк» кредитних послуг
  8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  9. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  10. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

Ефективність господарської діяльності забезпечується оптимальним поєднанням і використанням ресурсів. Для нормального функціонування компанії повинні бути забезпечене матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами.

Розвиток економіки України з орієнтацією на ринкову модель викликає появу проблеми вибору щодо прийняття управлінських рішень на всіх рівнях. Прийняття скороспілих, не виважених управлінських рішень призводить до погіршення фінансової стійкості, стає причиною банкрутства суб’єктів господарювання.

Тому прийняттю управлінського рішення повинна передувати серйозна аналітична робота. Щоб досягти успіху у підприємницькій діяльності, забезпечити стабільність фінансового стану підприємства, потрібно повсякденно вести аналітичну роботу з метою виявлення резервів та “вузьких місць”, з’ясування причин зміни економічних параметрів від очікуваного рівня.

Наявність виробничих потужностей, сучасних виробів та фінансування не забезпечує успішної діяльності компаній, якщо управлінським рішенням не передує копітка аналітична робота. Вміле застосування економічного аналізу може бути вирішальним засобом виведення компанії із скрутного становища.

Для початку проаналізуємо страхову діяльність компаній загалом.

 

Таблиця 2.8

Аналіз страхової діяльності компаній за 2010-2012 роки

Показники 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р.
  (+,-) (%)
ПрАТ «СГ «ТАС»
1.Страхові платежі 77803,7 61409,5 21198,5 52,7
2.Страхові виплати та страхові відшкодування 25987,9 28973,3 45789,3 19801,4 76,2
3.Страхові резерви 31160,2 38549,2 37895,9 6735,7 21,6
4.Кількість об’єктів страхування (кількість укладених договорів)   5,03
5.Збитковість страхової суми 163,4 226,3 274,2 110,8 67,8
6.Норма збитковості 64,6 37,2 74,6 15,5
7.Коефіцієнт кумуляції ризиків 2,36 2,78 3,01 0,65 27,5
8.Частка страхових платежів у валюті балансу 0,21 0,28 0,2 -0,01 -4,8
9.Перестрахові премії 13170,7 6182,0 3776,9 -9393,8 -71,3
10.Показник забезпечення страховика власними засобами 4,64 5,54 5,64 21,6
11. Рівень покриття інвестиційними активами та грошовими коштами страхових резервів 5,14 5,25 5,8 0,66 12,8
ПрАТ «СК «Дніпро»  
1.Страхові платежі 4589,1 9261,1 13831,7 9242,6 201,4
2.Страхові виплати та страхові відшкодування 15893,0 212,0 1598,8 -14294,2 -89,9
3.Страхові резерви 2226,0 5345,0 1004,3
4.Кількість об’єктів страхування (кількість укладених договорів) 17,9
5.Збитковість страхової суми 237,2 3,07 20,2 -217 -91,5
6.Норма збитковості 346,3 2,3 11,6 -334,7 -96,7
7.Коефіцієнт кумуляції ризиків 0,89 1,28 2,7 1,81 203,4
8.Частка страхових платежів у валюті балансу 0,29 0,5 0,63 0,34 117,2
9.Перестрахові премії 136,9 164,8 377,6 240,7 175,8
10.Показник забезпечення страховика власними засобами 13,9 2,46 0,03 -13,87 -99,8
11. Рівень покриття інвестиційними активами та грошовими коштами страхових резервів 0,11 0,35 0,03 -0,08 -72,7
НАСК «Оранта»  
1.Страхові платежі 437137,9 487359,1 50221,2 11,5
2.Страхові виплати та страхові відшкодування 21893,1 98789,3 101258,1 362,5
3.Страхові резерви 39755,0 261569,0 262958,0 561,4
4.Кількість об’єктів страхування (кількість укладених договорів)   24,1

 

Продовження таблиці 2.8

5.Збитковість страхової суми 59,3 246,4 221,1 161,8 272,8
6.Норма збитковості 5,0 21,3 20,8 15,8 316,0
7.Коефіцієнт кумуляції ризиків 3,1 3,26 3,8 0,7 22,6
8.Частка страхових платежів у валюті балансу 0,37 0,4 0,43 0,06 16,2
9.Перестрахові премії 17486,7 12044,6 15941,8 -1544,9 -8,8
10.Показник забезпечення страховика власними засобами 2,31 3,07 3,09 0,78 33,8
11. Рівень покриття інвестиційними активами та грошовими коштами страхових резервів 1,81 1,86 1,56 -0,25 -13,8

 

Отже, основними показниками актуарних розрахунків, що забезпечують стійкість страхових операцій, є: показник забезпечення страховика власними засобами, коефіцієнт кумуляції ризику, коефіцієнт збитковості, збитковість страхової суми, норма збитковості, частота збитків та ін.

У 2012 році порівняно з 2010 роком в усіх страхових компаніях страхові платежі збільшились: на ПрАТ «СГ «ТАС» на 21198,5 тис.грн. (52,7%), на ПрАТ «СК «Дніпро» та НАСК «Оранта» – на 9242,6 тис.грн. (201,4%) та 50221,2 тис.грн. (11,5%) відповідно.

Щодо страхових виплат, то вони також збільшились на ПрАТ «СГ «ТАС» та НАСК «Оранта» на 19801,4 тис.грн. (76,2%) та 79365 тис.грн. (362,5%) відповідно.

Коефіцієнт кумуляції ризику засвідчує, скільки страхових випадків настане. Мінімальний коефіцієнт кумуляції ризику дорівнює 1. У 2012 році страхові компанії мають значення більше 1. Це означає, що із зростанням спустошливості зростає число страхових випадків на одну страхову подію. Страховики з цієї причини намагаються уникати майнового страхування ризиків із великим коефіцієнтом кумуляції.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (відношення власних коштів до розміру страхових резервів) характеризує ступінь забезпеченості власними коштами страхових зобов’язань. У страхових компаній у 2012 році цей показник дорівнює 5,64; 0,03 та 3,09.

Рівень покриття інвестиційними активами та грошовими коштами страхових резервів (відношення суми інвестиційних активів та грошових коштів до розміру страхових резервів) характеризує ступінь розміщення коштів, за рахунок яких покриваються страхові зобов’язання страхувальника. Має дорівнювати або бути більше 1. У 2012 році на ПрАТ «СГ «ТАС» та НАСК «Оранта» показник відповідає нормативу і дорівнює 5,8 та 1,56 відповідно. На ПрАТ «Дніпро» цей показник менше 1 і дорівнює 0,03

Аналізуючи фінансовий стан, визначають платоспроможність страхових компаній, фінансову стійкість, ділову активність та рентабельність.

Платоспроможність компаній визначається достатністю поточних (оборотних) активів для погашення поточних зобов’язань за платежами – короткостроковою кредиторською заборгованістю, тобто ліквідністю.

Зведені розрахунки ліквідності компаній подані в таблиці 2.9.

Таблиця 2.9
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав