Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка фінансово-економічного стану страхових компаній

Читайте также:
  1. B) Я больше здесь не останусь.
  2. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  3. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  4. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
  5. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  6. Аналіз стану забруднення довкілля.
  7. Аналіз стану кормової бази
  8. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків
  9. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  10. Аналіз трудових ресурсів страхових компаній
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Кожна людина прагне до впевненості у завтрашньому дні, до стабільності в житті, потребує гарантованого захисту і підтримки в скрутну хвилину. Забезпечити такий захист - головна мета страхових компаній.

Приватне акціонерне товариство «Страхова Група «ТАС» (далі – «СГ«ТАС») працює в Україні з жовтня 1998 року і є частиною потужної Інвестиційно-фінансової групи, до якої також належить ряд фінансових, торгових і промислових структур.

Сьогодні «СГ «ТАС» входить в десятку лідерів вітчизняного страхування, демонструючи стабільно високі фінансові результати. Удосконалюючи методи ведення бізнесу, СГ «ТАС» постійно працює над поліпшенням якості наданих послуг.

СГ «ТАС» - універсальний страховик, який пропонує споживачам понад 80 страхових продуктів з різних видів добровільного та обов'язкового страхування. Продукти сформовані в комплексні страхові програми, відповідно до яких кожен клієнт - юридична або фізична особа - може застрахувати свої ризики як окремо, так і в комплексі.

Національна акціонерна страхова компанія (НАСК) «Оранта» є правонаступницею Укрдержстраху (за винятком зобов'язань за довгостроковими договорами страхування колишнього Держстраху) , заснованого 25 листопада 1921 року. Цю дату компанія вважає датою свого заснування. У 1993 році Укрдержстрах було перетворено на Відкрите акціонерне товариство Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», засновником якого, з боку держави, виступив Фонд державного майна України. У 2007 році Фонд державного майна України продав інвесторові останній пакет акцій, що перебував у державній власності. Компанія стала публічною, що сприяло подальшому поліпшенню структури активів НАСК «Оранта» і підвищенню її платоспроможності.

Незважаючи на складну економічну ситуацію на фінансовому ринку країни та у страховому секторі зокрема, НАСК «Оранта» зберегла позицію лідера, що підтверджує безліч публічних нагород і титулів, яких Компанія була удостоєна протягом 2010 року.

Акціонерна страхова компанія «Дніпро» працює на страховому ринку України понад років 85, 1994 до року - як підрозділ Держстраху СРСР та Укрдержстраху. Рішеннями Загальних зборів акціонерів у вересні 2006 року Компанія перейменована у Відкрите акціонерне товариство "Стpaхoва компанія" Дніпро ", а в серпні року 2011 - в Приватне акціонерне товариство" Страхова компанія "Дніпро".

Для оцінки стану страхових компаній необхідно розглянути показники їх ефективності господарської діяльності (табл.2.5).

Таблиця 2.5

Основні показники ефективності господарської діяльності компаній

Показник 2010р. 2011р. 2012р. Відхилення 2012р. до 2010р.
(+,-) %
ПрАТ «СГ«ТАС»
1.Чистий дохід, тис.грн 65998,9 66152,2 84211,2 18212,3 27,6
2.Валовий прибуток (збиток), тис.грн 60796,6 57715,1 48689,8 -12106,8 -19,9
3.Собівартість продукції, тис.грн 5202,3 8437,1 35521,4 30319,1 582,8
4.Чистий прибуток (збиток), тис.грн 43605,8 68994,3 30478,3 -13127,5 -30,1
5.Середньорічна вартість -основних засобів, тис.грн -оборотних активів, тис.грн 8521,3 62301,4 11459,5 92622,1 15311,7 128921,8 6790,4 66620,4 79,7 106,9
6.Продуктивність праці, тис.грн/чол 65,35 52,5 53,4 -11,95 -18,3
7.Середньорічна чисельність працівників,чол 56,2
8.Фондовіддача 7,75 5,77 5,5 -2,25 -29
9.Фондоозброєність 8,44 9,09 9,7 1,26 14,9
10.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,06 0,71 0,65 -0,41 -38,7
11.Рентабельність активів, % 26,4 29,3 10,3 -16,1 -
12.Рентабельність господарської діяльності, % 90,7 110,6 33,5 -57,2 -

Продовження таблиці 2.5

ПрАТ «СК «Дніпро»
1.Чистий дохід, тис.грн 167,4
2.Валовий прибуток (збиток), тис.грн 1136,1
3.Собівартість продукції, тис.грн 138,8
4.Чистий прибуток (збиток), тис.грн -200 -20,5
5.Середньорічна вартість -основних засобів, тис.грн -оборотних активів, тис.грн 4386,5 11223,5 8888,5 6837,0 2316,5 155,9 35,2
6.Продуктивність праці, тис.грн/чол 6,03 8,83 18,24 12,21 202,5
7.Середньорічна чисельність працівників,чол -113 -11,6
8.Фондовіддача 1,34 1,27 1,40 0,06 4,48
9.Фондоозброєність 4,49 6,93 13,0 8,51 189,5
10.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 0,9 1,22 1,77 0,87 96,7
11.Рентабельність активів, % 6,79 6,12 3,83 -2,96 -
12.Рентабельність господарської діяльності, % 52,9 9,3 4,06 -48,84 -
НАСК «Оранта»
1.Чистий дохід, тис.грн 65,8
2.Валовий прибуток (збиток), тис.грн 185,6
3.Собівартість продукції, тис.грн -120731 -26,8
4.Чистий прибуток (збиток), тис.грн -236972 100,2
5.Середньорічна вартість -основних засобів, тис.грн -оборотних активів, тис.грн 393215,5 240994,5 425694,5 11156,5 4,9 8,3
6.Продуктивність праці, тис.грн/чол 109,9 107,8 110,7 0,8 0,7
7.Середньорічна чисельність працівників,чол 10,3
8.Фондовіддача 2,4 2,5 2,5 0,1 4,2
9.Фондоозброєність 46,1 43,7 43,8 -2,3 -5,0
10.Коефіцієнт оборотності оборотних активів 1,4 1,2 1,4
11.Рентабельність активів, % -22,9 0,7 0,04 22,94 -
12.Рентабельність господарської діяльності, % -17,3 10,2 0,06 17,36 -

 

Отже, даючи оцінку основних економічних показників ефективності господарської діяльності страхових компаній, можна зробити висновки, що в 2012 році чистий дохід на підприємствах збільшився: у «СГ «ТАС» на 18212,3 тис.грн.(27,6%), «СК «Дніпро» – 9854 тис.грн (167,4 %), НАСК «Оранта» - 360839 тис.грн. (65,8%). В свою чергу в 2012 році страхові компанії отримали чисті прибутки у розмірі 30478,3 тис.грн., 775 тис.грн. і 466 тис.грн. відповідно, що може бути наслідком розширення попиту на страхові послуги, розширення частки ринку збуту, збільшення кількості працюючих та зростанням продуктивності праці.

Середньорічна чисельність працівників у «СГ «ТАС» та НАСК «Оранта» у 2012 році збільшилась на 568 і 512 чол. відповідно. Що певним чином обумовлене зростанням попиту на надання страхових послуг, що зумовило наймання додаткової робочої сили. У «СК «Дніпро» чисельність працюючих зменшилась на 113 чол.

Продуктивність праці на протязі 2012 року на трьох компаніях має різні показники. У «СГ «ТАС» вона зменшилась на 18,3% і склала 53,4 тис.грн/чол., у «СК «Дніпро» збільшилась на 202,5% і становила 18,24 тис.грн/чол., у НАСК «Оранта» продуктивність праці зросла на 0,7% і становила 110,7 тис.грн/чол. Це пов’язане зі зростанням чистих доходів компаній та чисельності працівників.

Рентабельність активів показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. активів. Відповідно даний показник у 2012 році склав: «СГ «ТАС» - 10,3%, «СК «Дніпро» - 3,83%, НАСК «Оранта» - 0,04%.

Рентабельність господарської діяльності показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з однієї гривні загальних витрат. В 2012 році цей показник склав: у «СГ «ТАС» - 33,5%. Значення цього показника свідчить про те, що страхова компанія ефективно і раціонально здійснює господарську діяльність. Рентабельність господарської діяльності «СК «Дніпро» та НАСК «Оранта» склала 4,06% і 0,06% відповідно.

Середньорічна вартість усіх фондів у «СГ «ТАС» зросли у 2012 році, порівняно з 2010 роком: основних засобів на 79,7%, оборотних активів на 106,9%. Таке зростання можна пояснити збільшенням активів шляхом купівлі нових активів, безоплатне отримання тощо.

Середньорічна вартість активів у «СК «Дніпро» і НАСК «Оранта» також збільшилась: основних засобів на 155,9% і 4,9%, оборотних активів на 35,2% і 8,3% відповідно.

У сучасних ринкових умовах господарювання формування потенціалу компаній є складним динамічним процесом, орієнтований не лише на вплив внутрішніх чинників у компанії, але і на максимальну взаємодію з зовнішнім середовищем, яке обумовлює необхідність розвитку елементів ресурсного потенціалу компанії, їх збалансованість та постійне підвищення ефективності використання.

Постійна мінливість ринкового середовища зумовлює необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання у компаніях. Важливими елементами зовнішнього середовища, що мають вплив на обґрунтування стратегії формування потенціалу компаній є економічні, соціальні, політичні та юридичні умови, які мають регулюючий або ж обмежуючий вплив на діяльність компаній та формування їх потенціалу.

Процес формування потенціалу компаній є одним з напрямів його економічної стратегії.

Виконаємо горизонтальний та вертикальний аналіз активів та пасивів балансу з метою визначення потенціалу компаній щодо формування та використання майна страхових компаній (додаток А).

Відповідно до поданих даних у додатку А можна зробити відповідні висновки.

Валюта балансу на ПрАТ «СГ «ТАС» у 2012 році порівняно з 2010 роком збільшилась на 121244,2 тис.грн. Найбільшу питому вагу серед активів «ТАС» у 2010 році займають грошові кошти у національній валюті (29,1%), у 2011-2012 роках – інша поточна дебіторська заборгованість (21,7% та 19,7%).

У 2011р. її частка була рівна 21,7%, а у 2012р. – 19,7%. Розмір іншої поточної дебіторської заборгованості у 2012 році, порівняно з 2010 роком, збільшився на 59569,9 тис.грн (369%).

Розмір основних засобів «СГ «ТАС» у 2012 році, порівняно з 2010 роком, збільшився на 4462,3тис.грн (61,1%).

Серед оборотних активів, виділимо виробничі запаси, які у 2012 році збільшились на 374,2 тис.грн (38,5%).

Розмір грошових коштів у 2010 році становив 55058,8 тис.грн., у 2012 зменшився на 41930,5 тис. грн. (24,87%) порівняно з 2010 роком. Зменшення грошових коштів на рахунках у банку свідчать як правило, про погіршення фінансового стану. Їх сума повинна бути такою щоб забезпечити погашення всіх першочергових платежів.

Валюта балансу «СК «Дніпро» у 2012 році порівняно з 2010 роком збільшилась на 6161 тис.грн. (38,7%).

Найбільшу питому вагу серед активів займають основні засоби. У 2010 році їх частка склала 26,9%, у 2011 році 55,5%, у 2012 році 55,4%.

Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату. Дебіторська заборгованість за виданими авансами – це аванси, надані іншим підприємствам у рахунок наступних надходжень активів. У 2010 році дебіторську заборгованість за виданими авансами СК «Дніпро» не мала, а в 2012 році вона склала 2168 тис.грн.

Щодо НАСК «Оранта», то там спостерігається зменшення валюти балансу на 66293 тис.грн.(5,54%). Це відбулося за рахунок зменшення нематеріальних активів у 2012 році на 15815 тис.грн.(70,5%) та грошових коштів,які у 2012 році зменшились на 29622 тис.грн.(21,4%). Відсутність вільних коштів загрожує компанії неспроможністю розрахуватися за надані послуги з контрагентами, що може негативно відзначитися на репутації самої страхової компанії. Єдине логічне пояснення цієї ситуації я вбачаю у використанні грошових коштів на технологічне оновлення компанії, адже у 2012 році вартість основних засобів зросла.

Проаналізуємо пасиви страхових компаній у 2010-2012 рр.(табл.2.6).

Таблиця 2.6

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав