Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Суб’єкт адміністративного права — це юридична чи фізична особа, яка є носієм прав і обов'язків у сфері публічного адмініст­рування

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  4. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  5. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  6. II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТИ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ГРУПП
  7. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  8. III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення
  9. III. Характеристика подготовки по специальности
  10. III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Суб’єкт адміністративного права — це юридична чи фізична особа, яка є носієм прав і обов'язків у сфері публічного адмініст­рування, передбачених адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані права реалізовувати, а покладені обов’яз­ки — виконувати.

 
 


Елементи правосуб’єктності


 


 

 

Правоздатність — це здатність мати суб’єктивні права та обов’язки, передбачені нормами адміністративного права.
Суб’єктивні права в сфері публічного адміністрування — це надана і гарантована державою, а також закріплена в адміністративно-правових нормах міра можливої (дозволеної) поведінки в правовідносинах, що забезпечена кореспондуючим зобов’язанням іншого суб’єкта правовідносин, у відповідній сфері суспільних відносин. Суб’єктивні юридичні обов’язки нерозривно пов’язані з правами і не можуть існувати відокремлено одне від одного, оскільки право одного суб’єкта не може бути реалізоване окремо від виконання обов’язку іншим суб’єктом. Таким чином, у публічному адмініструванні існування обов’язків поза правами і, навпаки, прав поза обов’язками позбавлено будь-якого сенсу.
Основні характеристики адміністративної правоздатності:  
адміністративна (адміністрування) та публічно-сервісна суть діяльності суб’єктів, що дістає вияв у реалізації різних функцій сучасного публічного адміністрування; наявність спеціальних прав та обов’язків у суб’єктів адміністративного права, які сприяють формуванню організаційних зв’язків та відносин в системі публічного адміністрування; забезпечення захисту правовідносин, учасниками яких є громадяни;   юридичні гарантії розгляду спору, що виник в сфері публічного адміністрування, в адміністративному або судовому порядку в межах встановлених процесуальних норм

 

 

           
   
 
     
 
 

 

 


Елементами дієздатності можуть бути:
здатність самостійно реалізовувати належні права; здатність самостійно реалізовувати встановлену компетенцію; здатність самостійно видавати правові акти адміністрування та адміністративні (індивідуальні) акти; здатність самостійно застосовувати заходи адміністративного примусу; здатність самостійно визнавати, гарантувати та захищати права та свободи громадян; здатність самостійно нести юридичну відповідальність за порушення адміністративно-правових норм.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 3 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав