Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СХЕМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ. Правотворчість –юридична діяльність компетентних (уповноважених) органів і організацій щодо прийняття правових норм.

Читайте также:
  1. Блок-схеми алгоритмів
  2. Вибір методу ціноутворення (методу визначення базової ціни).
  3. Види визначення понять
  4. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  5. Визначення бази оподаткування
  6. Визначення в тані
  7. Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних
  8. Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних відрахувань
  9. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
  10. Визначення витрат за статтями

 

 

Правотворчість –юридична діяльність компетентних (уповноважених) органів і організацій щодо прийняття правових норм.

 

 

Юридична (законодавча) техніка – це погоджена сукупність юридичних термінів, конструкцій і презумпцій, а також способів систематизації правових норм, які використовуються у правотворчості (складанні будь-яких юридичних текстів).

Юридичний термін– це поняття, що має в праві конкретно визначений зміст (нерідко відмінний від їх загальновживаного значення).

Юридичні конструкції – це словосполучення (фраза і т.д.), що включає два або більше терміни і представляє в силу цього (поєднання термінів) конкретно визначений зміст.

Юридичні фікції – це юридичне визнання відомого існуючого факту неіснуючим або, навпаки, неіснуючого факту існуючим.

Юридичні презумпції – це припущення про що-небудь, що має юридичне значення й вимагає доказів про наявність або відсутність у процесі реалізації (застосування) права.

Систематизація – це діяльність щодо об'єднання правових норм у єдину, цілісну, внутрішньо погоджену систему на основі спеціально встановлених ознак (критеріїв).

 

Кодифікація – діяльність компетентних органів щодо прийняття правових норм за допомогою їх об'єднання у спеціальні правові (кодифікаційні) нормативно-правові акти:

• об'єднання норм здійснюється на основі предмету та методу правового регулювання;

• результатом кодифікації завжди є новий нормативно-правовий акт;

• кодифікація може бути тільки офіційною.

Інкорпорація – діяльність офіційних органів і приватних осіб щодо об'єднання правових норм у єдині інкорпоровані акти (збірники) на основі певних критеріїв (предметного, системно-предметного, хронологічного, алфавітного та ін.):

• мета інкорпорації - забезпечення впорядкованого стану законодавства;

• інкорпорація не пов'язана з переробкою правових норм і зміною змісту правового регулювання;

• інкорпорація припускає об'єднання норм такого змісту, що вони мали спочатку та придбали в результаті офіційних (законодавчих) змін (поєднуються, таким чином, всі прийняті редакції відповідної норми з відповідного питання);

• генеральна інкорпорація припускає об'єднання всіх прийнятих у державі правових норм (напр., звід законів держави);

• звичайна (приватна) інкорпорація припускає об'єднання норм, що стосується певної сфери регулювання (напр., корпоративне законодавство).

Консолідація як різновид інкорпорації характеризується тими ж ознаками, але на відміну від інкорпорації завжди пов'язана з об'єднанням діючих норм (консолідуються норми такого змісту, що вони мають з урахуванням всіх офіційних змін на момент консолідації):

• офіційна консолідація здійснюється уповноваженими органами, відповідальними за достовірність змісту (тексту) консолідуємих норм;

• неофіційна консолідація здійснюється організаціями та приватними особами з їх ініціативи і має довідковий характер.

Журнальний облік передбачає ведення журналів, у яких у хронологічному або предметному порядку фіксується вся нормативна інформація.

Картотечний облік передбачає фіксацію нормативної інформації на окремих картках, які зберігаються в картотеці в алфавітному, хронологічному або предметному порядку.

Ведення контрольних текстів НПА передбачає внесення в контрольний екземпляр нормативно-правового акту всіх змін і доповнень, що забезпечує повноту та достовірність правової інформації станом на дату пошуку.

Автоматизований облік передбачає фіксацію нормативної інформації в пам'яті ЕОМ на основі автоматизованих інформаційно-пошукових систем, що забезпечують ефективне знаходження та використання правової інформації.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав