Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Схема 3. Класифікація правових норм

Читайте также:
  1. II. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОМПЬЮТЕРА
  2. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  3. RS-триггеры на интегральных микросхемах.
  4. А) Схема
  5. Аминокислоты как класс биологически активных веществ. Триптофан и схема его промышленного синтеза.
  6. БАНКОВСКАЯ СХЕМА
  7. Блок-схема
  8. Блок-схема противоэпидемических мероприятий в очаге инфекционного заболевания.
  9. Бунташное время, причины, схема развития событий.
  10. В реальной практике стратегический и оперативный контроллинг достаточно тесно взаимодействуют друг с другом в процессе реализа­ций функций менеджмента (Приложение 4). СХЕМА

Імперативні нормимістять владні приписи, які не припускають можливості вибору того або іншого варіанту поведінки.

Диспозитивні нормидозволяють учасникам відносин обирати той або інший варіант поведінки.

Засновницькі норми,закріплюючи фундаментальні (базові) соціально-економічні та політичні основи держави, виражають основні принципи правового регулювання суспільних відносин.

Дефінітивні норми містять формули визначень правових понять, категорій, конструкцій.

Колізійні норми визначають вибір закону у випадку колізії (конкуренції) норм права.

Оперативні норми визначають межі дії нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб.

Забезпечуючі норми містять гарантії здійснення суб'єктивних прав і юридичних обов'язків.

Регулятивні норми встановлюють правила (міру, масштаб і т.д.) поведінки як критерій наступної оцінки фактичної поведінки суб'єкта.

Охоронні норми встановлюють заходи та способи юридичного впливу (примусу), які застосовуються до правопорушників.

Матеріальні норми містять безпосередні регулятори (правила) поведінки як критерії її правової оцінки (кваліфікації).

Процесуальні норми визначають порядок здійснення матеріальних норм (процесуальні правовідносини забезпечують впорядкований рух (стан, розвиток) матеріальних правовідносин).

 

 

Гіпотеза – це частина правової норми, що містить умови, наявність (або відсутність) яких зумовлює дію даної норми в конкретній ситуації.

Диспозиція – це центральна (основна) частина правової норми, що містить правило поведінки, яке виступає критерієм оцінки реальної поведінки як правомірної або неправомірної.

Санкція – це частина правової норми, що містить наслідки, які наступають у випадку порушення правила, передбаченого в диспозиції.

 

 

Проста гіпотеза – це гіпотеза, що містить одну умову, наявність (або відсутність) якої обумовлює дія даної норми в конкретній ситуації.

Складна гіпотеза – це гіпотеза, що містить дві та більше обов'язкових умови, наявність (або відсутність) яких обумовлює дію даної норми в конкретній ситуації.

Альтернативна гіпотеза– це гіпотеза, що містить дві та більше умови, з яких наявність (або відсутність) хоча б однієї зумовлює дію даної норми в конкретній ситуації.

 

Проста диспозиція – це диспозиція, що містить правило поведінки без вказівки на особливості дії суб'єктів щодо його реалізації.

Описова диспозиція – це диспозиція, що містить правило поведінки та вказує на особливості дій суб'єктів щодо його реалізації.

Відсильна диспозиція – це диспозиція, що лише називає правило поведінки та відсилає до іншої правової норми, де передбачена конкретика даної поведінки.

Бланкетна диспозиція – це диспозиція, що лише називає правило поведінки, але це безумовно припускає наявність певного нормативного джерела, де передбачена конкретика даної поведінки.

 

 

Абсолютно-визначена санкція – це санкція, що містить строго фіксовані наслідки, які наступають у випадку порушення правила, передбаченого в диспозиції.

Відносно-визначена санкція – це санкція, що містить вказівку на мінімальний та максимальний (або тільки максимальний) розмір наслідків, що наступають у випадку порушення правила, передбаченого в диспозиції.

Альтернативна санкція – це санкція, що містить вказівку на два та більше наслідків, один з яких може наступити у випадку порушення правила, передбаченого в диспозиції.

 

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав