Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З МОДУЛЮ I

Читайте также:
  1. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  3. III. Систематизація і доповнення знань
  4. V. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  8. VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни
  9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  10. Актуалізація знань

«ПРАВО ЯК СИСТЕМА»

1. Теорія держави і права як наука виконує функцію:

А. Аксіологічну

Б. Систематизаційну

В. Дослідницьку

Г. Модернізаційну

Д. Ідеологічну

2. До функцій теорії держави і права як науки відносяться:

А. Інформаційна

Б. Онтологічна

В. Експериментальна

Г. Модифікаційна

Д. Дослідницька

3. Відокремленість предмету теорії держави і права визначається:

А. Використанням загальнонаукового інструментарію

Б. Синтезом теорії держави і права та галузевого правознавства

В. Наявністю загальних проблем функціонування держави і права

Г. Складністю і наявністю безлічі рівнів дії права

Д. Структурним розмаїттям методології дослідження держави і права

4. Юриспруденція і правознавство співвідносяться так, що:

А. Юриспруденція є частиною правознавства

Б. Юриспруденція і правознавство є відокремленими, хоча і взаємозалежними поняттями

В. Правознавство є частиною юриспруденції

Г. Юриспруденція і правознавство є синонімами

Д. Юриспруденція і правознавство є самостійними структурними елементами державознавства

5. Предмет і об'єкт дослідження співвідносяться так, що:

А. Предмет виступає частиною об'єкту

Б. Об'єкт виступає частиною предмету

В. Предмет і об'єкт тотожні

Г. Предмет і об'єкт відносять до різних сфер дослідження

Д. У предмет входить кілька об'єктів

6. Розподіліть перераховані юридичні науки на: 1 - історико-теоретичні, 2 - галузеві та 3 - прикладні:

А. Трудове право 2

Б. Філософія права 1

В. Історія вчень про державу і право 1

Г. Правова медицина 3

Д. Юридична деонтологія 1

Е. Теорія держави і права

Ж. Криміналістика 3

З. Конституційне право 2

І. Фінансове право 2

7. Визначте пункти, які відносяться до характеристики предмету теорії держави і права як юридичної науки:

А. Виникнення, розвиток і функціонування різних правових систем

Б. Методологія

В. Правові сім’ї

Г. Політична культура

Д. Основні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права

Е. Організація та ефективність юридичної практики

Ж. Юридична техніка

8. Встановіть відповідність між методами та їх змістом:

1. Аналіз В А. Дослідження предмету на основі об'єднання його складових частин у єдину, цілісну систему
2. Синтез А Б. Дослідження предмету на основі побудови логічного ланцюжка умовиводів (міркувань) від часткового до загального
3. Експеримент Г В. Дослідження предмету на основі поділу його на складові елементи
4. Дедукція Д Г. Дослідження предмету в умовах, які дозволяють спостерігати за ходом процесів, що протікають, а також відтворювати їх при повторенні умов
5. Індукція Б Д. Дослідження предмету на основі побудови логічного ланцюжка умовиводів (міркувань) від загального до часткового

9. Теорія держави і права та енциклопедія права співвідносяться так, що:

А. Вони синоніми

Б. Енциклопедія права – частина теорії держави і права як навчальної дисципліни

В. Теорія держави і права - це частина енциклопедії права

Г. Енциклопедія права – це частина теорії держави і права як науки

Д. Теорія держави і права та енциклопедія права – це самостійні частини юриспруденції

10. Теорія держави і права визначається як:

А. Наука, що вивчає виникнення, розвиток і інтеграцію правових систем

Б. Наука, що вивчає найбільш загальні закономірності виникнення, функціонування і розвитку державно-правової організації суспільства

В. Наука, що вивчає принципи функціонування та ефективності держави і права

Г. Наука, що вивчає найбільш загальні теоретико-світоглядні проблеми правознавства

Д. Наука, що вивчає об'єктивну обумовленість права і держави


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.064 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав