Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прийоми ефективного читання

Читайте также:
  1. Аудиторські прийоми контролю документів
  2. Гарантії ефективного управління національною безпекою
  3. До першого читання
  4. Керування позакласним читанням
  5. Культура читання
  6. Методи впливу на ризик та прийоми зниження ступеня ризику
  7. Методи і прийоми спеціального навчання дітей радної мови і мовлення
  8. Методи та прийоми словникової роботи
  9. Методична система навчання читання Майкла Уеста
  10. Мовленнєвий вплив, способи, умови, правила ефективного мовленнєвого впливу на особистість

Із віком та розвитком в учнів аналитичного мислення їх треба спрямо­вувати на критичне сприйнятгя підручників та орієнтувати на те, що так само вони можуть досліджувати інші джерела інформації. Учням дуже по­добається знаходити сильні та слабкі сторони підручників, за якими вони навчаються. Це можна зробити за такими критеріями: • чи дає підручник посилання на інші джерела (це розвиває навички аналізу фактів)?

чи дані джерела створюють повну картину поглядів на проблему? чи аналізуються й обговорюються реально вказані проблеми?

Не є великим секретом, що значний відсоток успішного навчання учнів залежить від уміння працювати з навчальним текстом підручника, посіб­ника, хрестоматії, додаткових джерел. Навчальний текст відрізняється від тексту художньої літератури, де є місце дії, сюжет, дійові особи. У більшості підручників цього немає. Натомість у них є заголовки, пункти, підпункти, виділення іншим шрифтом, графіки, схеми, таблиці, запитання й завдання. Навчитися працювати з цим навчально-методичним апаратом підручника і, головне, з текстом підручника є одним з головних завдань навчання. Ад­же це згодом полегшить роботу учням щодо самостійного одержання знань, що є дуже важливим у сучасній концепції отримання знань і практичного їх використання.

Одним із висновків наукових робіт із дидактики останнього часу є те, що учнів можна навчити додаткових методів розуміння тексту, у першу чер­гу, при читанні.

Ускладнення, які можуть виникнути в учнів під час читання підручника історії, багато з них вирішують у такий спосіб:

перестають розуміти текст і припиняють читати; перечитують уже прочитане.

Намагаючись зрозуміти прочитане, дехто прагне переповісти прочита­не своїми словами, задаючи собі питання: «Про що ж все-таки йдеться у цьому тексті?»

Але чим раніше учень буде знати про методи ефективного читання, тим краще він зрозуміє значення навчання й перспективи самостійного здобут­тя знань.

Завдання учням перед читанням, що пропонує вчитель

· Сформулюйте мету чи очікуваний результат читання даного тексту. Спи­тайте себе: «Про що я буду читати? Чого я чекаю від цього параграфа?»

· Продивіться назви глави, пунктів, підпунктів, ілюстрації, щоб мати орієнтовне уявлення про організацію параграфа в цілому. Відмітьте те, що виділено жирним шрифтом чи винесене в підпункти. Визначте, на що слід звернути увагу в першу чергу.

· Скористайтесь вашими знаннями з теми, якій присвячений даний текст. Спитайте себе: «Що я вже знаю?». Пригадайте прочитане з цієї теми раніше і, якщо потрібно, запишіть те, що згадали.

Під час читання

· Особливо ретельно читайте важливі частини тексту, читайте вибірково.

· Прочитайте вголос важкі уривки, що вимагають особливої уваги.

· Перекажіть прочитане своїми словами.

· Не забувайте робити позначки.

· Зупиняйтесь, питаючи себе: «Що намагався сказати автор?»

· Перефразуйте окремі частини параграфа.

· Не пропускайте зв'язки, що логічно організовують текст, причина — наслідок;

проблема — рішення; послідовність — хронологія.

· Ловіть себе на бездумному читанні.

· Зупиніться, зрозумівши, що не стежите за думкою автора.

· Відмічайте не знайому для себе інформацію.

!. Звертайтесь до додаткових матеріалів, якщо нова інформація не по­в'язується з раніше отриманими знаннями.

· Не пропускайте ключові речення.

· Перечитуйте важливі місця, підкреслюйте, позначайте їх.

· Складіть характеристику автора: його мета, наміри, завдання; його світогляд, погляди, нахили; соціальний контекст створення тексту;

можливі джерела інформації, якими користувався автор.

· Не пропускайте слова, що будують логіку тексту, такі, як «наприклад», «на завершення», «по-перше», «нарешті» тощо.

· Уявіть частини прочитаного тексту.

Після читання

• Перерахуйте найважливіші пункти.

• Вирішіть, чи не потрібно перечитати якісь частини.

• Зробіть конспект, резюме прочитаного.

• Складіть питання за прочитаним, поставте їх собі і дайте відповідь.

• Проаналізуйте свої знання, врахувавши нову інформацію. Визначте розбіжність між новою інформацією й знаннями, отриманими раніше.

• Систематизуйте найважливішу інформацію.

Дуже важливо, щоб учні зрозуміли: не кожний прийом є панацеєю; кожний учень повинен підібрати декілька найбільш ефективних при­йомів;

до їх використання слід підходити дуже обережно; робота з різними текстами вимагає використання відповідних при­йомів;

• якщо один прийом не допомагає, завжди знайдеться інший.

Прийомів ефективного читання учителі повинні навчити своїх учнів якомога швидше.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав