Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Атестація робочих місць учнів.

Читайте также:
  1. Атестація стажиста
  2. І. Контроль, корекція та закріплення знань учнів.
  3. Особисті контакти менеджера з підлеглими на робочих місцях
  4. Природні чинники (сонце, повітря, вода), діючи спільно з фізичними вправами, посилюють їх оздоровчий вплив на учнів.
  5. Професійна орієнтація учнів.
  6. Регулювання продажу місць у поїздах
  7. Розрахунок чисельності робочих по обслуговуванню дільниці.

Атестація робочих місць - це цілеспрямований процес впливу на формування та вдосконалення робочих місць, пов'язаних між собою певними технологічними та організаційними функціями. Цей процес є складним за характером, безперервним у часі, спрямованим до заданої мети. Він здійснюється за певною технологією, різними методами для вирішення як оперативних, так і стратегічних завдань досягнення найкращих техніко-економічних результатів.

У ході атестації кожне робоче місце оцінюється за трьома рівнями: технічному; організаційного; умов праці та техніки безпеки. При атестації робочих місць доцільно застосовувати метод порівняння за різними параметрами. При оцінці технічного рівня робочого місця є зіставлення за такими основними показниками: - Прогресивність застосовуваного технологічного процесу (відповідність фактичної трудомісткості проектної, використовуваного обладнання характером і обсягами виконуваних робіт, комплексність використання сировини і матеріалів); - Відповідність технічних процесів, обладнання, оснащення, інструменту і засобів контролю вимогам забезпечення стабільності високої якості продукції (робіт); - Рівень продуктивності устаткування (продуктивність обладнання, що застосовується в порівнянні з прогресивним випускається); - Співвідношення фактичної і проектної (паспортної) продуктивності, а також наявність можливостей забезпечення виробничої програми - Технологічна оснащеність робочого місця, виправданість застосування ручної праці. Оцінка організаційного рівня робочого місця заснована на виявленні та зіставленні даних, необхідних для характеристики використання передусім принципів наукової організації праці. Визнано доцільно порівнювати такі показники: - Раціональність планування, відповідність площі, займаної робочим місцем, нормами технологічного проектування; - Організаційна оснащеність;

- Оптимально можливе і фактичне застосування багатоверстатного обслуговування, раціональність обслуговування робочого місця; - Відповідність форм організації праці технологічному процесу, характером і обсягами виконуваних робіт, впровадження бригадної організації та оплати праці, підряду, госпрозрахунку; - Якість чинних норм праці; - Ефективність в икористання робочого місця. При оцінці умов праці та техніки безпеки на робочому місці використовується ряд показників. Як найбільш широко застосовуваних показників для порівняння та аналізу:

- Відповідність фактичних санітарно-гігієнічних умов праці нормативним вимогам; - Відповідність виробничого процесу, обладнання, організації робочого місця стандартів і норм охорони праці; - Ступінь тяжкості та наявність монотонності праці; - Обсяги ручної і важкої фізичної праці;

- Відповідність забезпеченості працюючих індивідуальними і колективними засобами захисту стандартам безпеки праці;

- Відповідність з абезпеченості робочих спецодягом та спец.обувью встановленим нормам за номенклатурою і якістю.

 

 
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 18 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | <== 14 ==> | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав