Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РОЗДІЛ 1

Читайте также:
  1. Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва
  2. Висновки до другого розділу
  3. Висновки до розділу 1
  4. Відношенню до цільової функції структурного підрозділу.
  5. Внутрішня звітність підрозділів.
  6. Доведення до відома керівника про надзвичайні події за участю працівників органу, підрозділу.
  7. Доведення до відома керівника про психологічні якості особового складу органу чи підрозділу.
  8. Мета і задачі розділу «Охорона праці та безпека
  9. Обов'язки посадових осіб щодо керівництва підрозділами ДПС
  10. Обов'язки працівників підрозділів ДПС

ЗМІСТ

ст.

ВСТУП………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 Дозвільна система як напрям адміністративної діяльності органів внутрішніх справ………………………………………………………….5

РОЗДІЛ 2 Предмет дозвільної системи органів внутрішніх справ……12

РОЗДІЛ 3 Об'єкт дозвільної системи органів внутрішніх справ…….…20

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………………..31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………..33

 

 

ВСТУП

Радикальні перетворення у всіх сферах політичного та соціально-економічного життя українського суспільства нерозривно пов’язані з забезпеченням безпеки особистості, суспільства і держави, створенням необхідних умов реалізації конституційних прав і свобод громадян у різних сферах суспільного життя. Процеси демократизації суспільства і держави в Україні, рівність різних форм власності стали підставою для підприємницької активності фізичних та юридичних осіб, здійснення окремих видів діяльності, виробництв, робіт та послуг, які пов’язані з використанням потенційно небезпечних технологій, предметів та речовин.

Законодавство України передбачає особливий порядок виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і лабораторій відповідно до Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 576 та інших нормативно-правових актів, що визначають основи дозвільної системи, яка є одним з основних адміністративно-правових засобів забезпечення суспільної безпеки і суспільного порядку. их технологій, предметів та речовин.

Нечітке визначення задач і функцій органів дозвільної системи, недостатня правова регламентація способів їх взаємодії породжують ряд негативних наслідків, таких як тяганина, бюрократія, порушення законних прав і інтересів громадян у даній області і т.п., що, у цілому, знижує ефективність їх діяльності з забезпечення суспільної безпеки.

Необхідність забезпечення суспільної безпеки і суспільного порядку обумовлює актуальність і важливість глибокого комплексного дослідження дозвільної системи: її сутності і значення, предметів і об'єктів, діяльності різних органів внутрішніх справ щодо її здійснення.

 

Мета курсової роботи полягає у розгляді теоретичних проблем, пов'язаних з функціонуванням дозвільної системи в Україні, характеристиці основних елементів дозвільної системи. Для досягнення поставленої мети автором була приділена увага вирішенню таких завдань:

- описано дозвільну систему як напрям адміністративної діяльності органів внутрішніх справ;

- охарактеризувати предмет і об'єкт дозвільної системи органів внутрішніх справ

Об’єктом теми є дозвільна система як специфічний вид виконавчо-розпорядчої діяльності органів внутрішніх справ.

Предметом дослідження виступають розвиток і організація дозвільної системи, форми і методи її здійснення органами внутрішніх справ, проблеми організаційно-правового і процедурного забезпечення дозвільної системи, характеристиці предмета і об'єкт дозвільної системи.

Курсова робота складається з вступу, основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Для написання використовувались праці вітчизняних та зарубіжних авторів, журнальні публікації, ресурси мережі Інтернет.

 

РОЗДІЛ 1
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 39 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | <== 40 ==> | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав