Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ СУБ’ЄКТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Читайте также:
  1. XVII. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України
  2. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості
  3. В статті 55 Господарського кодексу України визначено поняття суб’єкта господарювання та їх класифікація
  4. В чому суть концепції Дж. Фон Неймана організації обчислювального процесу в ОМ? Які основні пристрої ОМ згідно з концепцією Дж. Фон Неймана?
  5. Визначення виробничої потужності і виробничої програми структурного підрозділу при різних варіантах організації виробництва
  6. Визначити особливості підготовки та проведення семінарів і практичних занять соціально-педагогічних дисциплін.
  7. Визначте особливості політико-ідеологічних і культурних процесів у УРСР у перші післявоєнні десятиріччя (1945-1964 рр.).
  8. Визначте особливості процесу входження України до складу СРСР
  9. Визначте особливості суспільно-політичного і національного руху на західноукраїнських землях у складі Польської держави в 1920-ті – 1930-ті роки.
  10. Вимоги до сучасного уроку (характерні особливості ефективного уроку).

Важливим напрямом фінансової діяльності підприємств є їх взаємовідносини з державою щодо сплати податків, зборів і платежів. В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

СТОВ «НІКА» є платником фіксованого сільськогосподарського податку, оскільки частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній звітний рік перевищує 75%. Фіксований сільськогосподарський податок встановлено замість таких податків і зборів:

- податок на прибуток підприємства;

- земельного податку (крім земельного податку на земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва);

- збору за спеціальне використання води;

- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у частині провадження торгівельної діяльності);

Отже, підприємство сплачує до державного бюджету такі загальнообов’язкові податки та збори:

- податок на додану вартість;

- фіксований сільськогосподарський податок;

- інші податки сільськогосподарських підприємств (податок на прибуток підприємств, єдиний податок, екологічний податок).

СТОВ «НІКА» не виробляє підакцизну продукцію, тому й не сплачує акцизний податок, а також, не транспортує свою продукцію за межі митної території України.

Згідно з «Податковим кодексом України» об’єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

Податок нараховується СТОВ «НІКА» самостійно за ставкою, визначеною Кодексом, від оподатковуваного прибутку за такі податкові періоди: календарний квартал, півріччя, три квартали, рік.

Об’єктом оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Базою оподаткування податком для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, проведена за станом на 1 липня 1995 року.

Розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь залежить від категорії (типу) земель та їх розташування (у відсотка до бази оподаткування).

Сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органові державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік.

Сплата податку проводиться щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, у розміру третини суми податку, у таких розмірах:

а) у І кварталі – 10%;

б) у ІІ кварталі – 10%;

в) у ІІІ кварталі – 50%;

г) у ІV кварталі – 30%.

З 2011 року Україна перейшла на систему єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Це означає, що замість звичної сплати соціальних внесків до чотирьох фондів соцстрахування здійснює один платіж - до Пенсійного фонду України.

Прийнятий 08.07.2010 року Верховною Радою України та затверджений 1.01.2011 року Закон України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» дозволяє об’єднати у Пенсійному фонді функції збору страхових коштів з існуючих видів соціального страхування та контролю за їх сплатою.

Єдиний соціальний внесок – система соціального захисту, за якої всі чинні соціальні відрахування об’єднуються, а функції всіх соціальних фондів консолідуються в одному підрозділі.

Прийняття законопроекту 2010 року «Про Єдиний соціальний внесок» обумовлено необхідністю підвищення ефективності роботи фондів соціального страхування, в тому числі шляхом більш раціонального використання коштів, що спрямовуються на утримання їх адміністративного апарату, а саме: зосередження функцій, пов’язаних з формуванням страхових коштів, в одному органі та запровадження єдиної для усіх фондів інформаційної бази, що забезпечує прозорість фінансових потоків, підвищує платіжну та звітну дисципліну платників страхових внесків та цільове використання страхових коштів.

Прийняття Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» створює умови для уникнення дублювання страховими фондами функцій, пов’язаних із формуванням страхових коштів, а саме: скорочення обсягу роботи, пов'язаної з реєстрацією страхувальників, збором коштів, формуванням та веденням інформаційної системи відомостей про застрахованих осіб, забезпеченням звітності, здійсненням контролю за повнотою та своєчасністю справляння внесків, зменшення кількості перевірок сплати внесків до цільових страхових фондів, скорочення адміністративних витрат фондів на виконання цих функцій, забезпечення більш широкого охоплення системою суб’єктів соціального страхування, зростання доходів страхових фондів та більш ефективного використання коштів соціального страхування.

З 1 січня 2011 року єдиним органом, який здійснює функції, пов’язані з формуванням страхових коштів у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, є Пенсійний фонд України.

В органах Пенсійного фонду створена організаційна, кадрова, програмно-технічна інфраструктура та централізована база даних із 26 млн. персональних справ застрахованих осіб, що в даний час використовується для визначення права на виплати з Пенсійного фонду та їх розміру, яка включає в повному обсязі всіх фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати внески й до інших фондів.

З 1 січня 2011р. платники мають бухгалтерські взаєморозрахунки за єдиним страховим внеском лише з Пенсійним фондом. Звітність та база для нарахування внеску залишилася такою ж, якою була звітність до Пенсійного фонду: фонд заробітної плати та сума нарахованого єдиного внеску, персоніфікація та платіжні доручення, якими нараховується єдиний внесок, виходячи з того, до якого класу ризику відноситься платник.

Система сплати внеску для платника не змінилася. Терміни сплати внеску залишилися такими ж, як і раніше: до 20 числа наступного за звітним місяця. Проте якщо раніше платник до всіх фондів соціального страхування сплачував внески від виплаченої заробітної плати, тепер сплачуватиме від нарахованої заробітної плати.

Введення єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування значно полегшить життя роботодавцям та підприємцям у частині нарахування та сплати соціальних внесків, позбавивши необхідності перераховувати кошти на різні рахунки, або простоювати черги при поданні звітності в кожному із фондів. Крім того, не потрібно буде реєструватися у чотирьох державних фондах. Тепер цим буде займатися тільки один уповноважений фонд. Єдиний соціальний внесок буде акумулюватися саме на рахунках Пенсійний фонд України, а вже потім ці суми розподілятимуться згідно встановлених пропорцій серед фондів соціального страхування.

Необхідність захисту соціально-економічних прав громадян України вимагає, щоб соціальна політика держави стала органічною складовою економічних реформ і здійснювалась з урахуванням світового досвіду.

Звітність до Пенсійного фонду включає:

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України;

- розрахунок авансових сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

− розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

Оборотні активи – це активи, що необхідні для забезпечення безперервності кругообігу капіталу, послідовно приймають грошову, виробничу та товарну форми, протягом одного виробничого циклу можуть бути перетворені а грошові кошти. Проведемо горизонтальний і вертикальний аналіз оборотних активів СТОВ «НІКА» за три роки.

Таблиця 3.1
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 44 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | <== 12 ==> | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав