Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники якості регулювання при гармонічних діяннях

Читайте также:
  1. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  2. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.
  3. Аналіз якості продукції
  4. Асортимент і показники якості металевого посуду
  5. б) показники, які характеризують результати праці економіста по фінансовій роботі
  6. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
  7. В поняття норми і «якості виробів» входять і модна новизна їх, і сучасність матеріалів, і рівень промислового виготовлення.
  8. Вимоги до якості керамічного посуду
  9. Вимоги до якості скляних виробів
  10. Відтворення населення, показники його природного і механічного руху

При гармонічних діяннях якість систем оцінюють по амплі­тудно-фазовій, амплітудно-частотній, фазочастотній і логариф­мічним частотним характеристикам. Якість перехідного процесу системи оцінюють по слідуючим показникам: показник коливальності М системи, резонансу (власна) частота wр, смуга пропус­кання системи wп, частота зрізу wз запаси стійкості по модулю і по фазі.

Показник коливальності М являє собою відношення макси­мального значення амплітудно-частотної (рис.6.2) характерис­тики Азmax (w) замкнутої системи до її значення при w=0

(6.7)

якщо Аз(0)=1, М=Азмах (w).

 

 

0

Рис. 6.2 - Амплітудна частотна характеристика замкнутої системи та її параметри

Показник коливальності М визначає схильність системи до коли­вань. Чим більше М, тим нижча якість системи. Досвід показує, що при М£1,3 якість процесу регулювання буде задовільним. Між показником коливальності М і пере регулюванням існує зв’язок. При частоті wр гармонічні коливання проходять через сис­тему з найбільшим підсиленням (рис.6.2). При ній амплітудна частотна характеристика замкнутої системи має максимум. В зв’язку з цим wр називають резонансною частотою.

Смуга пропускання системи вміщує інтервал частот від 0 до wр (рис. 6.2), причому повинна виконуватись умова Аз(wп)£0,707 Аз(0). Якщо полоса пропускання дуже широка, система відтворює високочастотні перешкоди.

Частота зрізу - це значення аргументу, при якому амплітудно-частотна характеристика системи приймає значення, яке дорівнює І[Аз(wз)=1]. Частота зрізу дозволяє наближено визначити тривалість перехідного процесу

(6.8)

Видно, що швидкодія системи зменшується із зменшенням частоти зрізу. При одному-двох коливаннях перехідного процесу час досягнення першого максимуму

(6.9)

Запас стійкості по модулю і по фазі характеризує склад­ність системи до коливань. Запаси стійкості визначають по амплітудно-фазовим і логарифмічним частотним характеристикам.

Якщо використовуємо амплітудно-фазову частотну характеристику розімкнутої системи Wp(jw) (рис. 6.3,а) то запас стійкості по фазі визначаємо як φ=π-φ3, де φ3 - фазовий зсув при частоті зрізу ωз; по амплітуді - як відрізок h на осі абсцис між точкою [-1, j0] і точкою пе­ретину її з амплітудно-фазовою характеристикою. Визначення за­пасів стійкості по логарифмічним характеристикам показано на рис. 6.3,б.

 

 

a

 

 
 


r=1

 

[-1;j0]

 

 

б

 

0

 

Рис. 6.3 - Визначення запасів стійкості САР за АФЧХ розімкнутої системи та ЛАЧХ і ЛФЧХ розімкнутої системи

Треба мати на увазі, що запас стійкості систем по амплі­туді звичайно складає 6...20 дБ, а по фазі - 30...60º.Розглянуті показники непрямо визначають швидкодію, перерегулювання та інші показники якості. Це дозволяє використо­вувати їх і для розрахунків систем, які знаходяться під дією неперіодичних збурень.
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 43 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | <== 89 ==> | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав