Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Показники якості регулювання при діянні сигналу, який є випадковим процесом

Читайте также:
  1. Абсолютні та відносні показники грошових потоків СТОВ «НІКА» за 2011-2013 рр.
  2. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання.
  3. Аналіз якості продукції
  4. Асортимент і показники якості металевого посуду
  5. б) показники, які характеризують результати праці економіста по фінансовій роботі
  6. Банківське право України: поняття , предмет регулювання, джерела і система
  7. В поняття норми і «якості виробів» входять і модна новизна їх, і сучасність матеріалів, і рівень промислового виготовлення.
  8. Вимоги до якості керамічного посуду
  9. Вимоги до якості скляних виробів
  10. Відтворення населення, показники його природного і механічного руху

При дії на вході системи випадкової функції критерієм оцінки якості вибирають середньо квадратичну помилку, яка до­рівнює кореню квадратному із математичного сподівання квадрату різниці між вхідним корисним сигналом Хвх (t) і вихід­ною (регульованою величиною Хвх (t))/ Якщо на систему діє стаціонарний випадковий процес, який володіє ергодичними влас­тивостями, і якщо помилка ε(t)=Хвх (t)-Хвих (t) є також випадковим стаціонарним процесом, то середня квадратич­на помилка не залежить від часу

(6.12)

Крім того, середня квадратична помилка може бути вираже­на через спектральну густину помилки Sε(ω):

(6.13)

На систему діють одночасно корисний сигнал і перешкода. Вимо­ги до їх відтворення системою взаємно суперечні. Якщо система забезпечує зменшення помилки відтворення корисного сигналу, то це звичайно збільшує помилку, яка викликана перешкодою. В зв'яз­ку з цим систему стараються спроектувати так, щоб середня квад­ратична помилка, як результат спільної дії всіх сигналів, була мінімальною.

Отже, середня квадратична помилка може бути мірою динаміч­ної точності системи. Цей критерій широко використовується, хоч і не є універсальним, його доцільно використовувати в тих ви­падках, коли небажаність помилки росте з її збільшенням і не за­лежить від моменту її виникнення. Інколи небажаність помилки оцінюється в залежності від моменту її виникнення, в інших ви­падках однак не бажані всі помилки, які перевищують деяку мак­симально допустиму величину.

 
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 54 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | <== 91 ==> | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав